Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 642 af 10246
Afsender Dato Modtager
Herman Schubart [+]

Afsenderinfo

Rødt laksegl med Schubarts våbenskjold: To løver holder et skjold med gengivelse af Herkules med køllen. Et tydeligt aftryk findes fx på brev af 3.6.1808 fra Schubart til Thorvaldsen.

2.10.1807 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monsieur Alberto Thorwaldsen / Professeur des l’accademie / Royale de Copenhague etc: / a Rome.

Resumé

Schubart insisterer på, at Thorvaldsen kommer til Montenero.

Se original

Montenero d: 2 Oct: 1807

Min gode og kjere Thorwaldsen! Formodentlig treffer disse Linier endnu Herr Wahl i Rom an, og derfor er min indstændigede Begjæring at De følger med ham til Montenero hvor vi vil tilbringe nogle glade Dage, og siden i Følge med Lund og endnu en anden ung Konstner gjøre Rejsen til Fods over Perruggia Terni og Narni. Denne Tour ville skjænke Dem Mod og Helbred for den heele Vinter, og vi ville tale om vort kjære Fædreland som vel har tabt meget; men som vist kan oprejse sig og maaskee høyere end nogen Tid. At Kjøbenhavn overgav sig begriber jeg endnu ikke da de officielle Efterretninger savnes; men der maae være Aarsager som De nærmere vil faae at høre naar De kommer til os paa det yndige Montenero. De forsømmer blot tre a fiire Uger, og vil kunne være desto flittigere siden. Jeg beder Dem jeg besværer Dem kjære Thorwaldsen kom til os. Vore Arme staae aabne til at modtage Dem. De vil finde faderligt og moderligt hos

Deres oprigtige Venner
B[aron] Schubart

Arkivplacering
m2 1807, nr. 14
Thiele
Gengivet hos Thiele II, p. 92-93.
Emneord
Englandskrigene · Montenero
Personer
J.L. Lund · Jacqueline Schubart · Johan Georg Wahl
Sidst opdateret 18.01.2016 Print