Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3185 af 10246
Afsender Dato Modtager
Tekla Potocka [+]

Afsendersted

Genève

Afsenderinfo

Rester af rødt laksegl.

Omkring 4.3.1823 [+]

Dateringsbegrundelse

Dagen og måneden fremgår af brevet, men ikke året. Da Potocka nævner, at hun sender brevet gennem en af sine bankiervenner, og da der findes et brev fra bankieren Franciszek Wolff fra 20.9.1823, hvor Wolff netop nævner et medsendt brev fra Potocka, kan Potockas brev have været fra 4.3.1823. I givet fald har det dog været længe undervejs og krydset Thorvaldsens brev af 23.4.1823, hvor han netop udbeder sig anden rate af honoraret for gravmonumentet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monsieur le chevalier / Thorwaldson / à Rome / A mezzo del Banco Torlonia
Poststempel: GENEVE

Resumé

Tekla Potocka anfører, at hun har skrevet til Thorvaldsen tre gange tidligere, men intet hørt, og at hun sender det nærværende brev via en af sine bankier-venner, som vil sende det videre. Hun beder ham gå gennem samme mellemled, når han giver besked om, hvorvidt statuen af hendes mand er færdig, og hvordan han mener, at den bør transporteres. Potocka henviser til den kontrakt, de har indgået, og skriver, at hun, så snart statuen er færdig, vil sende den del af købesummen, der resterer.

Se original

le 4 mars Geneve.

Monsieur

Je vous ai ecris deux fois Monsieur le chevalier de mon pays ; et une fois de geneve sans reçevoir un mot de reponse de votre part; je remes la presente à un banquier de mes amis, qui l’envoie à son correspondant; veuillez me mander par la même voie, si le monument de mon Mari est terminé; et comment vous me conseillez de le faire transporter; Desirant me conformer au contrat que nous avons fait à varsovie quand j’eu le plaisir d’y faire votre connoissance; à la nouvelle que le monument est terminé je m’empresserai de vous faire passer la petite somme; que je vous dois encore ; recevez l’assurance Monsieur le chevalier des sentimens d’une haute consideration et parfaite estime avec lesquels j’ai

l’honneur d’être votre très humble
servante
Thecle Potocka
née pr sanguszko

Arkivplacering
m8 1823, nr. 19
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Gravmæler, andre · Gravmælet for Włodzimierz Potocki · Monumenter, samtidige personer · Svarbrev fra Thorvaldsen udbedes · Thorvaldsens værker, rykkere for
Personer
Włodzimierz Potocki
Værker
Sidst opdateret 02.10.2014 Print