Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3348 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jørgen Conrad de Falsen [+]

Afsendersted

Paris

Afsenderinfo

Brevet har formentlig ikke været lukket med segllak, men derimod med lim og et stempel med indraderede cirkler.

16.12.1823 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: à Monsieur / Monsieur le chevalier Thorvaldsen.

Resumé

Falsen minder Thorvaldsen om sin bestilling af et gravminde over sin afdøde kone. De familiemedlemmer, som han havde håbet at glæde med monumentet, er nu syge eller døde, så han ønsker at modtage det bestilte inden udgangen af 1824, ellers ønsker han værket afbestilt og pengene retur.

Se original

Paris d. 16 Deb. 1823.

Høystærede Hr Ven!

Tillad mig at entretenere Dem et Øyeblik om det lille Monument over min salig Kone som De har havt den Godhed at love mig. I Følge Deres venlige Løfte havde jeg haabet i 1820 at modtage det. Siden den Tid har jeg mistet min Svigermoder som jeg havde glædet mig saameget til at kunde føre til sin Datters Grav og vise Deres Mesterstykke. Min Svigerinde lig[g]er nu meget syg, og dersom hele Familien er uddød inden jeg er saa Lykkelig at modtage Deres Arbeide, saa forringes min satisfaction meget over at besidde det.

Tillad mig derfore at sætte Dem en Term for denne Bagatelle, som Deres kostbare Øyeblikke maaske ej engang har tilladt Dem at tænke paa. De vil godhedsfuld erindre Dem at de lovede mig Deres bas-relief: Natten, paa den ene Side, og Engelen med den omvendte Fakkel, som er anbragt paa Reckmanns Monument paa en anden Side.

Altsaa dersom dette lille Arbeide ej kan være færdig og mig Leveret i Kiøbenhavn til Udgangen af 1824: tillad da at jeg renoncerer derpaa, og vær af den Godhed at udlevere Hr v. Brønsted den lille Summa han herpaa har betalt Dem.
Jeg havde ventet at besøge Dem i Kunsternes Hovedstad, og at beundre Deres skiønne Arbeider dette Aar, men da uventede Forretninger tvinger mig til at styre Coursen til Norden, benytter jeg Hr v. Brønsteds Nærværelse og Godhed for at oversende Dem disse Linier.
Deres Mesterværker over Poniotowsky og den sidste bas-relief ere her i alles Munde.

Tillad mig at slutte med Bevidnelsen af den uinskrænkede Høyagtelse hvormed jeg har den Ære at være Deres hengivne

Falsen.

Arkivplacering
m8 1823, nr. 119
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Falsens bestilling · Gravmæler, relieffer · Kritik af Thorvaldsens værker, positiv · Relieffer, allegorier
Personer
P.O. Brøndsted
Værker
Sidst opdateret 19.10.2014 Print