The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3348 of 10246
Sender Date Recipient
Jørgen Conrad de Falsen [+]

Sender’s Location

Paris

Information on sender

Brevet har formentlig ikke været lukket med segllak, men derimod med lim og et stempel med indraderede cirkler.

16.12.1823 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: à Monsieur / Monsieur le chevalier Thorvaldsen.

Abstract

Falsen reminds Thorvaldsen that he has commissioned a monument to his late wife. However, the members of his family whom he had hoped to please by erecting the monument are either ill or have died. For this reason, he wants to have the work delivered before the end of 1824; otherwise he wants to cancel the commission and have his money back.

See Original

Paris d. 16 Deb. 1823.

Høystærede Hr Ven!

Tillad mig at entretenere Dem et Øyeblik om det lille Monument over min salig Kone som De har havt den Godhed at love mig. I Følge Deres venlige Løfte havde jeg haabet i 1820 at modtage det. Siden den Tid har jeg mistet min Svigermoder som jeg havde glædet mig saameget til at kunde føre til sin Datters Grav og vise Deres Mesterstykke. Min Svigerinde lig[g]er nu meget syg, og dersom hele Familien er uddød inden jeg er saa Lykkelig at modtage Deres Arbeide, saa forringes min satisfaction meget over at besidde det.

Tillad mig derfore at sætte Dem en Term for denne Bagatelle, som Deres kostbare Øyeblikke maaske ej engang har tilladt Dem at tænke paa. De vil godhedsfuld erindre Dem at de lovede mig Deres bas-relief: Natten, paa den ene Side, og Engelen med den omvendte Fakkel, som er anbragt paa Reckmanns Monument paa en anden Side.

Altsaa dersom dette lille Arbeide ej kan være færdig og mig Leveret i Kiøbenhavn til Udgangen af 1824: tillad da at jeg renoncerer derpaa, og vær af den Godhed at udlevere Hr v. Brønsted den lille Summa han herpaa har betalt Dem.
Jeg havde ventet at besøge Dem i Kunsternes Hovedstad, og at beundre Deres skiønne Arbeider dette Aar, men da uventede Forretninger tvinger mig til at styre Coursen til Norden, benytter jeg Hr v. Brønsteds Nærværelse og Godhed for at oversende Dem disse Linier.
Deres Mesterværker over Poniotowsky og den sidste bas-relief ere her i alles Munde.

Tillad mig at slutte med Bevidnelsen af den uinskrænkede Høyagtelse hvormed jeg har den Ære at være Deres hengivne

Falsen.

Archival Reference
m8 1823, nr. 119
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Falsen's Commission · Funerary Monuments, Reliefs · Criticism of Thorvaldsen's Works, Positive · Reliefs, Allegories
Persons
P.O. Brøndsted
Works
Last updated 19.10.2014 Print