Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2561 af 10246
Afsender Dato Modtager
Rasmus Bruun Bojesen [+]

Afsendersted

København

27.6.1820 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Høivelbaaren / Hr Etatsraad Thorvaldsen / Ridder af Dannebrog &&

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Deres Høivelbaarenheds Nærværelse i Fædrenelandet har tilbagekaldt i Undertegnedes Erindring, at afgangne Etatsraad og Ridder West, som ved Døden afgik i Kassel den 6te. Julii 1811 paa Hiemreisen hertil fra Italien, har i sin under 26de. Junii næstforhen sammesteds affattede sidste Villie, hvilken vi som Executores bleve overdragne at fuldbyrde, disponeret i følgende Udtryk over nogle ham tilhørende Kunstsager:

“Jeg giver hermed Kongen fire skiønne Stykker Marmor:
Thorvaldsens collosalske Büste bestemt til Akademiet.
Kaiser Tiberii do. do. af græsk Marmor;
et herrligt Stykke af en Sarcophag, og
en deilig Faun.
som befinde sig i Rom hos Thorvaldsen”.

Ligesom vi derfor i fornævnte Egenskab have i sin Tid giort Hans Høihed Prinds Christian, som Patron for det Kongelige Kunstacademie, underdanig Indberetning om denne Disposition, saaledes skylde vi og umiddelbar at meddeele Hr. Etatsraaden forestaaende Underretning om den Afdødes Bestemmelse af indbemeldte Kunstværker, i det vi tillige bevidne Deres Høivelbaarenhed vor udmærkede Høiagtelse og Ærbødighed.

Kiøbenhavn den 27de. Junii 1820.

Monrad Bojesen
Arkivplacering
m6 1820, nr. 23
Personer
Christian 8. · Kunstakademiet, København · Hans West
Sidst opdateret 12.02.2018 Print