27.6.1820

Afsender

Rasmus Bruun Bojesen

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Høivelbaaren / Hr Etatsraad Thorvaldsen / Ridder af Dannebrog &&

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Deres Høivelbaarenheds Nærværelse i Fædrenelandet har tilbagekaldt i Undertegnedes Erindring, at afgangne Etatsraad og Ridder West, som ved Døden afgik i Kassel den 6te. Julii 1811 paa Hiemreisen hertil fra Italien, har i sin under 26de. Junii næstforhen sammesteds affattede sidste Villie, hvilken vi som Executores bleve overdragne at fuldbyrde, disponeret i følgende Udtryk over nogle ham tilhørende Kunstsager:

“Jeg giver hermed Kongen fire skiønne Stykker Marmor:
Thorvaldsens collosalske Büste bestemt til Akademiet.
Kaiser TiberiiI do. do. af græsk Marmor;
et herrligt Stykke af en Sarcophag, og
en deilig Faun.
som befinde sig i Rom hos Thorvaldsen”.

Ligesom vi derfor i fornævnte Egenskab have i sin Tid giort Hans Høihed Prinds Christian, som Patron for det Kongelige Kunstacademie, underdanig Indberetning om denne Disposition, saaledes skylde vi og umiddelbar at meddeele Hr. Etatsraaden forestaaende Underretning om den Afdødes Bestemmelse af indbemeldte Kunstværker, i det vi tillige bevidne Deres Høivelbaarenhed vor udmærkede Høiagtelse og Ærbødighed.

Kiøbenhavn den 27de. Junii 1820.

Monrad Bojesen

Arkivplacering

m6 1820, nr. 23

Personer

Kommentarer

  1. Antagelig ukendt kunstner: Augustus, 1701-1800, Statens Museum for Kunst, inv.nr. KMS5639, der tidligere blev anset for at være en antik marmorbuste af kejser Tiberius.

Sidst opdateret 12.02.2018