Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1773 af 10246
Afsender Dato Modtager
Peder Friis [+]

Afsendersted

København

30.11.1817 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: S:T: Hr. Professor og Rider Thorvalsen

Resumé

Ungdomsvennen Friis påpeger kærligt drillende, at det er længe siden, han har fået brev fra Thorvaldsen. Mange håber, at Thorvaldsen vil komme til København og hurtigt rette op på landets “forfaldne Kunstomstendigheder”. Friis tvivler dog på, at dette kan gøres på kort tid, da kunsten i Danmark, igennem de sidste tyve år, har udviklet sig til noget indholdsløst “Skvalder”. Han anbefaler derfor Thorvaldsen at blive, hvor han er; et kort ophold i hjemlandet ville ikke blive en fornøjelse for ham.
Friis gode ven, Hermann Ernst Freund, der nu rejser til Rom, medbringer brevet til Thorvaldsen.

Se original

Kiøbenhavn d: 30e November 1817

Gode Ven!

Det er nu en rum Tid siden du modtog nogle Linier fra mig, men det er end længere Tid siden jeg modtog nogle Linier fra Dig: imidlertid har i dag haft leilighed ved reissende Landsmend at spøre til og fra hinanden: og dermed kan man, naar man er Noyssom, være tilfreds. Man har flere Gange været Dig ventende her tilbage, for som man sagde – i en kort Tid at hielpe paa vore forfaldne Kunstomstendigheder: men jeg har ikke været iblandt dem som enten har vented eller ønsked Din Tilbagekomst for en kort Tid; dit Ophold her kunne, efter nuværende Omstændighed[e]r ikke blive til nytte for Konsten hos os – da denne, eller sande Sands for denne, mangler her aldeeles – den ville ikke blive til fornöyelse for Dig, da du derved ville erfare hvor langt vi i de sidste 20 Aar er kommen tilbage i sand Konst og Godsmag og hvor langt vi derimod er kommet frem i Kling-Klang og Skvalder.

Mïn Gode Vend: Hr Biledhugger Freundt, som i disse Dage forlader Kjøbenhavn for at reise til Roma, har den Godhed, tillige med min og Families rederlige Hilsen at overbringe disse Linier – om nogle Aar forventer jeg at en af mine Sønner: Frederik, der har begået at studere Bygningsku[n]sten – kan besøge Dig – han har forandret sig noget siden Du forlod Khv – og hermed

Hilsen og Broderskab
Friis

Arkivplacering
m5 1817, nr. 50
Thiele
Omtalt af Thiele II, p. 396.
Emneord
Anbefaling eller introduktionsskrivelse, øvrige · Broderskabsidealer · Dus med Thorvaldsen · Kunstnermiljøet i København · Opfordringer til at komme til Danmark (indtil 1819)
Personer
Hermann Ernst Freund · Frederik Ferdinand Friis · Henriette Johanne Friis
Sidst opdateret 18.02.2020 Print