The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1773 of 10246
Sender Date Recipient
Peder Friis [+]

Sender’s Location

København

30.11.1817 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: S:T: Hr. Professor og Rider Thorvalsen

Abstract

Friis, a friend of Thorvaldsen’s youth, complains teasingly that he has not heard from Thorvaldsen for a long time. Many people hope that Thorvaldsen will come to Copenhagen and quickly improve the “wretched condition of Danish art”. However, Friis doubts that this can be done in a short time since, during the last twenty years, art in Denmark has turned into empty “nonsense”. He therefore recommends Thorvaldsen to stay where he is; he would not enjoy a short visit to his native country.
Friis’ good friend, Hermann Ernst Freund, who is leaving for Rome, carries the letter to Thorvaldsen.

See Original

Kiøbenhavn d: 30e November 1817

Gode Ven!

Det er nu en rum Tid siden du modtog nogle Linier fra mig, men det er end længere Tid siden jeg modtog nogle Linier fra Dig: imidlertid har i dag haft leilighed ved reissende Landsmend at spøre til og fra hinanden: og dermed kan man, naar man er Noyssom, være tilfreds. Man har flere Gange været Dig ventende her tilbage, for som man sagde – i en kort Tid at hielpe paa vore forfaldne Kunstomstendigheder: men jeg har ikke været iblandt dem som enten har vented eller ønsked Din Tilbagekomst for en kort Tid; dit Ophold her kunne, efter nuværende Omstændighed[e]r ikke blive til nytte for Konsten hos os – da denne, eller sande Sands for denne, mangler her aldeeles – den ville ikke blive til fornöyelse for Dig, da du derved ville erfare hvor langt vi i de sidste 20 Aar er kommen tilbage i sand Konst og Godsmag og hvor langt vi derimod er kommet frem i Kling-Klang og Skvalder.

Mïn Gode Vend: Hr Biledhugger Freundt, som i disse Dage forlader Kjøbenhavn for at reise til Roma, har den Godhed, tillige med min og Families rederlige Hilsen at overbringe disse Linier – om nogle Aar forventer jeg at en af mine Sønner: Frederik, der har begået at studere Bygningsku[n]sten – kan besøge Dig – han har forandret sig noget siden Du forlod Khv – og hermed

Hilsen og Broderskab
Friis

Archival Reference
m5 1817, nr. 50
Thiele
Omtalt af Thiele II, p. 396.
Subjects
Recommendation or introduction letter, others · Ideals of Brotherhood · On Familiar Terms with Thorvaldsen · Artistic Environment in Copenhagen · Requests to Come to Denmark (until 1819)
Persons
Hermann Ernst Freund · Frederik Ferdinand Friis · Henriette Johanne Friis
Last updated 18.02.2020 Print