30.11.1817

Afsender

Peder Friis

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: S:T: Hr. Professor og Rider Thorvalsen

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Ungdomsvennen Friis påpeger kærligt drillende, at det er længe siden, han har fået brev fra Thorvaldsen. Mange håber, at Thorvaldsen vil komme til København og hurtigt rette op på landets “forfaldne Kunstomstendigheder”. Friis tvivler dog på, at dette kan gøres på kort tid, da kunsten i Danmark, igennem de sidste tyve år, har udviklet sig til noget indholdsløst “Skvalder”. Han anbefaler derfor Thorvaldsen at blive, hvor han er; et kort ophold i hjemlandet ville ikke blive en fornøjelse for ham.
Friis gode ven, Hermann Ernst Freund, der nu rejser til Rom, medbringer brevet til Thorvaldsen.

Dokument

Kiøbenhavn d: 30e November 1817

Gode VenI!

Det er nu en rum Tid siden du modtog nogle LinierII fra mig, men det er end længere Tid siden jeg modtog nogle LinierIII fra Dig: imidlertid har i dag haft leilighed ved reissende Landsmend at spøre til og fra hinanden: og dermed kan man, naar man er Noyssom, være tilfreds. Man har flere GangeIV været Dig ventende her tilbage, for som man sagde – i en kort Tid at hielpe paa vore forfaldne Kunstomstendigheder: men jeg har ikke været iblandt dem som enten har vented eller ønsked Din Tilbagekomst for en kort Tid; dit Ophold her kunne, efter nuværende Omstændighed[e]r ikke blive til nytte for Konsten hos os – da denne, eller sande Sands for denne, mangler her aldeeles – den ville ikke blive til fornöyelse for Dig, da du derved ville erfare hvor langt vi i de sidste 20 Aar er kommen tilbage i sand Konst og Godsmag og hvor langt vi derimod er kommet frem i Kling-Klang og SkvalderV.

Mïn Gode Vend: Hr Biledhugger FreundtVI, som i disse Dage forlader Kjøbenhavn for at reise til Roma, har den Godhed, tillige med min og FamiliesVII rederlige Hilsen at overbringe disse Linier – om nogle Aar forventer jeg at en af mine Sønner: FrederikVIII, der har begået at studere Bygningsku[n]sten – kan besøge Dig – han har forandret sig nogetIX siden Du forlod Khv – og hermed

Hilsen og BroderskabX
Friis

Arkivplacering

m5 1817, nr. 50

Thiele

Omtalt af Thiele II, p. 396.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Friis og Thorvaldsen var nære ungdomsvenner fra tiden før Thorvaldsen tog til Rom. De var dus med hinanden.

  2. Et eller flere breve fra Peder Friis til Thorvaldsen tidligere end dette af 30.11.1817 findes i dag ikke i Arkivet, Thorvaldsens Museum.

  3. Thorvaldsen skrev kun nødigt breve. Han var ordblind, og det voldte ham besvær, jf. artiklen Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

  4. Jf. dokumenter vedrørende emnet Opfordringer til at komme til Danmark (indtil 1819).

  5. Friis må mene noget i retning af, at kunsten i Danmark har udviklet sig til at være indholdsløs på en højrøstet, bombastisk eller brovtende måde, jf. Ordbog over det danske Sprog, 2) Klingklang og 2) Skvalder.

  6. Den dansk-tyske billedhugger Hermann Ernst Freund.

  7. Dvs. Peder Friis’ hustru, Thorvaldsens ungdomsveninde, Henriette Johanne Friis, født West og børnene (hvoraf nogle måske var døde i 1817):
  8. Den danske arkitekt Frederik Ferdinand Friis, som under sit Rom-ophold 1828-1830 fik nær tilknytning til Thorvaldsen.

  9. Frederik Ferdinand Friis var bare tre år, da Thorvaldsen i 1796 forlod København.

  10. Friis og Thorvaldsen var begge medlemmer af den venstreradikale klub Borups Selskab, hvor man dyrkede den franske revolutionens frihedsidéer og kaldte hinanden for brødre.

Sidst opdateret 18.02.2020