Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1504 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jørgen Knudtzon [+]

Afsendersted

Rom

15.3.1816 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Knudtzon beder Thorvaldsen færdiggøre og sende tre bestilte marmorrelieffer så snart som muligt. Det drejer sig om reliefferne Amor og Bacchus, jf. A408, Venus, Mars og Amor i Vulkans værksted, jf. A419 og Hector hos Paris og Helena, jf. A499. Han har allerede betalt en del af prisen og vil betale resten, når værkerne er færdige til afsendelse.

Se original

Paa de af Deres Arbeider, De har været saa god at love mig, nemlig: Baccus som giver Amor at drikke, Vulcan som smeder Piile til Venus, og Hector som bebreider Paris, at han ei kommer ud at krige, har jeg betalt 350 Piaster. Resten vil betales Dem af Herr I.C. Ulrick, naar de ere ferdig og afsændes til ham.
De tvende første beder ieg De vil være saa god at indpakke og bede Herr Ulrick sænde til Herr Alexander Baillie i London, og det sidste til mig til Trondhiem; ieg haaber alle tre bliver ferdig saa snart som muelig og afsændt endnu i Aar.

Deres Dem meget

hengivne

Jørgen Knudtzon.

Rome 15de Marts 1816.

Generel kommentar

Brevet dokumenterer Jørgen Knudtzon og Alexander Baillies bestilling af i alt tre marmorrelieffer hos Thorvaldsen. Af dette brev synes det at fremgå, at Knudtzon skulle have relieffet Hector hos Paris og Helena, jf. A499, og Baillie de øvrige to. Imidlertid indgik også relieffet Amor og Bacchus, jf. A408, i Knudtzons ejendom, eftersom han skænkede begge relieffer til sin bror Broder Lysholm Knudtzon.

Arkivplacering
m4 1816, nr. 8
Thiele
Indirekte omtalt hos Thiele II, p. 296-297.
Andre referencer

  • Hroar Olsen: ‘Breve til Thorvaldsen fra Jørgen Knudtzon’, in: Kunst og Kultur, 1. Hefte, 1915, p. 23.
  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 246-247.

Emneord
Relieffer, antik mytologi · Thorvaldsens værker, bestilling af · Thorvaldsens værker, betaling for · Thorvaldsens værker, fragt af
Personer
Alexander Baillie · J.C. Ulrich
Værker
Sidst opdateret 04.09.2019 Print