15.3.1816

Afsender

Jørgen Knudtzon

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Knudtzon beder Thorvaldsen færdiggøre og sende tre bestilte marmorrelieffer så snart som muligt. Det drejer sig om reliefferne Amor og Bacchus, jf. A408, Venus, Mars og Amor i Vulkans værksted, jf. A419 og Hector hos Paris og Helena, jf. A499. Han har allerede betalt en del af prisen og vil betale resten, når værkerne er færdige til afsendelse.

Dokument

Paa de af Deres Arbeider, De har været saa god at love mig, nemlig: Baccus som giver Amor at drikkeI, Vulcan som smeder Piile til VenusII, og Hector som bebreider Paris, at han ei kommer ud at krigeIII, har jeg betaltIV 350 PiasterV. Resten vil betales Dem af Herr I.C. UlrickVI, naar de ere ferdig og afsændes til ham.
De tvende første beder ieg De vil være saa god at indpakke og bede Herr Ulrick sænde til Herr Alexander BaillieVII i London, og det sidste til mig til Trondhiem; ieg haaber alle tre bliver ferdig saa snart som muelig og afsændt endnu i Aar.

Deres Dem meget

hengivne

Jørgen Knudtzon.

Rome 15de Marts 1816.

Generel kommentar

Brevet dokumenterer Jørgen Knudtzon og Alexander Baillies bestilling af i alt tre marmorrelieffer hos Thorvaldsen. Af dette brev synes det at fremgå, at Knudtzon skulle have relieffet Hector hos Paris og Helena, jf. A499, og Baillie de øvrige to. Imidlertid indgik også relieffet Amor og Bacchus, jf. A408, i Knudtzons ejendom, eftersom han skænkede begge relieffer til sin bror Broder Lysholm Knudtzon.

Arkivplacering

m4 1816, nr. 8

Thiele

Indirekte omtalt hos Thiele II, p. 296-297.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A408 Amor og Bacchus, ca 1810, inv.nr. A408
A419 Venus, Mars og Amor i Vulkans værksted, ca 1810, inv.nr. A419
A499 Hektor hos Paris og Helena, 1809, inv.nr. A499

Kommentarer

  1. Dvs. en marmorversion af relieffet Amor og Bacchus, jf. A408. Marmorversionen befinder sig i dag på Vitenskapsmuseet ved NTNU Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Trondheim, Norge.

  2. Dvs. en marmorversion af relieffet Venus, Mars og Amor i Vulkans værksted, jf. A419. Marmorversionen befinder sig i dag på Stoke Park, Buckinghamshire.

  3. Dvs. en marmorversion af relieffet Hector hos Paris og Helena, jf. A499. Marmorversionen befinder sig i dag på Vitenskapsmuseet ved NTNU Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Trondheim, Norge.

  4. Thorvaldsen modtog som regel betaling for sine værker i rater, der forfaldt på forskellige stadier af udarbejdelsen, jf. referenceartiklen Thorvaldsens værker, betaling i rater.

  5. Den romerske møntenhed piastre, jf. referenceartiklen Møntenheder.

  6. Den dansk-tyske konsul J.C. Ulrich. Ulrich fungerede som kommissionær for betaling og afsendelse af de værker, som Knudtzon og hans engelske kontakter bestilte hos Thorvaldsen.

  7. Den britiske rigmand og kunstsamler Alexander Baillie, der var Knudtzons livsledsager.

Sidst opdateret 04.09.2019