No. 1507 of 10318
Sender Date Recipient
Jørgen Knudtzon [+]

Sender’s Location

Rom

15.3.1816 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Knudtzon asks Thorvaldsen to complete and send three commissioned marble reliefs as soon as possible: Cupid and Bacchus, cf. A408, Venus, Mars and Cupid in the Smithy of Vulcan, cf. A419 and Hector with Paris and Helen, cf. A499. He has already paid part of the price and will pay the rest when the works are ready for shipment.

See Original

Paa de af Deres Arbeider, De har været saa god at love mig, nemlig: Baccus som giver Amor at drikke, Vulcan som smeder Piile til Venus, og Hector som bebreider Paris, at han ei kommer ud at krige, har jeg betalt 350 Piaster. Resten vil betales Dem af Herr I.C. Ulrick, naar de ere ferdig og afsændes til ham.
De tvende første beder ieg De vil være saa god at indpakke og bede Herr Ulrick sænde til Herr Alexander Baillie i London, og det sidste til mig til Trondhiem; ieg haaber alle tre bliver ferdig saa snart som muelig og afsændt endnu i Aar.

Deres Dem meget

hengivne

Jørgen Knudtzon.

Rome 15de Marts 1816.

General Comment

Brevet dokumenterer Jørgen Knudtzon og Alexander Baillies bestilling af i alt tre marmorrelieffer hos Thorvaldsen. Af dette brev synes det at fremgå, at Knudtzon skulle have relieffet Hector hos Paris og Helena, jf. A499, og Baillie de øvrige to. Imidlertid indgik også relieffet Amor og Bacchus, jf. A408, i Knudtzons ejendom, eftersom han skænkede begge relieffer til sin bror Broder Lysholm Knudtzon.

Archival Reference
m4 1816, nr. 8
Thiele
Indirekte omtalt hos Thiele II, p. 296-297.
Other references

  • Hroar Olsen: ‘Breve til Thorvaldsen fra Jørgen Knudtzon’, in: Kunst og Kultur, 1. Hefte, 1915, p. 23.
  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 246-247.
Subjects
Reliefs, Classical Mythology · Thorvaldsen's Works, Commissioning · Thorvaldsen's Works, Payment · Thorvaldsen's Works, Transportation
Persons
Alexander Baillie · J.C. Ulrich
Works
Last updated 04.09.2019 Print