No. 1506 af 10318
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Odense

3.3.1816 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Hr Etatsraad Hansen!     Jeg har modtaget Deres Skrivelse med Bilag angaaende Forslaget til Thorwaldsen, samt om Legatet til Academiet.
Det første Brev var vist saavel affattet som ønskes kunde; jeg har allerede tilskreven Ham –
Legatet er en god Begyndelse til Pengepræmierne. Det er ikke saa gandske i den rette Form at Arbejderne skal bedømmes af Personer, hvoraf nogle ere Academiet uvedkommende, men det er Testators Villie og retter sig med Tiden –

Baden maae til 31 Marts hæderligen omtale den afdøde Velgiører.
Jeg har modtaget Academiets Melding om Müllers Død og venter Forslag af Dem til Værelsernes fremtidige Indretning til tvende Familier[.] Enken maa naturligviis blive i dem til Maj 1817.

De vil undskylde den Hast hvormed dette er skreven for ej at forfejle denne Post efter at jeg allerede længere end jeg ønskede havde ladet svaret vente.

Jeg nævner mig med Højagtelse Hr Etatsraad Hansen Deres


Odense d 3 Marts 1816
velvilligste
Christian Frederik


Jeg forbeholder mig nærmere at underrette Dem om min Ankomst til Kiøbenhavn til d. 31 Marts finder sted eller ikke.

Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering
m30A, nr. 38
Emneord
Kunstakademiets boliger
Sidst opdateret 23.01.2014 Print