No. 258 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Primo februar 1802 [+]

Dateringsbegrundelse

Brevet er tydeligvis et svar på Bergers brev af 20.1.1802, så en datering til begyndelsen af februar 1802 er sandsynlig, selvom Thorvaldsen skriver “først idag har jeg været saa lykkelig at erholde deres gunstige skrivelse…”, hvilket kunne tyde på, at der var gået noget længere end de ca. 4 dage, postgangen mellem Rom og Livorno normalt tog. Herom se i øvrigt referenceartiklen om postekspeditionstider.

Johan Hartvig Ernst von Berger [+]

Modtagersted

Livorno

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Thorvaldsen glæder sig over, at kaptajn Berger har indvilget i at fragte hans fire kasser med kunstværker, bøger o.a. fra Livorno til København ombord på fregatten Triton.
Billedhuggeren håber, at endnu en kasse kan nå frem til Livorno og blive transporteret af Berger.

Se original [Translation]

først idag har jeg været saa lykkelig at erholde deres gunstige skrivelse af 26 Januar, hvori de har den Godhed at tilkiendegive mig deres beredvillighed at indtage mine fire til Hr Justizr. Ab. adresserede Casser. og tillige raader mig at sende samme til Hr Wulfen. Jeg har da i følge af saadant skreven til Hr. Consul Ulrich, hos hvilken Casserne alerede befinde sig, forlangende af ham ufortøvet at aflevere dem til Hr Wulfen, og dersom han skulde forsømme det, tager jeg mig den friehed ydmygst at bede dem at vilde lade dem hos ham affordere. de indeholde Bøger og Konstsager, saa jeg maae ansee det som et nyt Beviis paa deres BBevaagenhed [sic] dersom de i Skibet kan anviise dem en Plads hvor de saa lidet som mueligt vilde være fugtigheder exponerede. I Særdeleshed er jeg dem ogsaa forbunden for deres Tilbud endnu desforuden at imodtage hvad andet jeg kunde have at sende hiem, og dersom Tidens Korthed vilde tillade det, kunde jeg ønske at betiene mig deraf i Henseende til en Kassess som jeg har rede, men som neppe førend deres Bortreise kan ankomme i Livorno. Jeg behøver ikke at sige hvor meget jeg føler mig dem forpligtet, og hvor meget jeg ønsker efter min Tilbagekomst til fædrenelandet, som vil være i næste Sommer, at kunde paa nogen Maade bevise dem min Taknemmelighed, og den Hengivenhed, med hvilken jeg har den Ære at forblive

Deres underdanige Tiener

Generel kommentar

Dette brev omhandler transporten af Thorvaldsens kasser med kunstværker etc. til Kunstakademiet i København, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.

Arkivplacering
m35 I, nr. 10
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist Georg Zoëga
Thiele
Indirekte omtalt hos Thiele I, p. 172.
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802
Personer
Nicolai Abildgaard · J.C. Ulrich · Joh. Hein. Wulffen
Sidst opdateret 29.04.2015 Print