Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2315 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jørgen Koch [+]

Afsendersted

Rom

14.7.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af afskriften.

Christian 8. [+]

Modtagerinfo

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Resumé

Thorvaldsen har forladt Rom og er påbegyndt rejsen til Danmark sammen med J.L. Lund og Conrad Rantzau.

[...] Vor Thorvaldsen og Professor Lund forlode i Morges Kl. 3½ Rom i Selskab med Grev Rantzou til Breitenbourg, der dog ey gaaer længere med end til Florentz. –

Professor Bryndsteds mange grundige Erfaringer, nytter ieg ligesaa begierlig som Taknemmelig [...]

Generel kommentar

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Arkivplacering
m34, nr. 72,22
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Opfordringer til at komme til Danmark (indtil 1819) · Rejsen til Danmark, juli-oktober 1819
Personer
P.O. Brøndsted · J.L. Lund · Conrad Rantzau · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 05.07.2013 Print