No. 2322 of 10318
Sender Date Recipient
Jørgen Koch [+]

Sender’s Location

Rom

14.7.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af afskriften.

Christian 8. [+]

Information on recipient

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Abstract

Thorvaldsen has begun his journey to Denmark with J.L. Lund and Conrad Rantzau.

[...] Vor Thorvaldsen og Professor Lund forlode i Morges Kl. 3½ Rom i Selskab med Grev Rantzou til Breitenbourg, der dog ey gaaer længere med end til Florentz. –

Professor Bryndsteds mange grundige Erfaringer, nytter ieg ligesaa begierlig som Taknemmelig [...]

General Comment

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Archival Reference
m34, nr. 72,22
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Requests to Come to Denmark (until 1819) · Journey to Denmark, July-October 1819
Persons
P.O. Brøndsted · J.L. Lund · Conrad Rantzau · Bertel Thorvaldsen
Last updated 05.07.2013 Print