14.7.1819

Sender

Jørgen Koch

Sender’s Location

Rom

Recipient

Christian 8.

Information on recipient

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Dating based on

Dateringen fremgår af afskriften.

Abstract

Thorvaldsen has begun his journey to Denmark with J.L. Lund and Conrad Rantzau.

Document

[...] Vor Thorvaldsen og Professor LundI forlode i Morges Kl. 3½ Rom i Selskab med Grev Rantzou til BreitenbourgII, der dog ey gaaer længere med end til Florentz. –

Professor BryndstedsIII mange grundige Erfaringer, nytter ieg ligesaa begierlig som Taknemmelig [...]

General Comment

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Archival Reference

m34, nr. 72,22

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Den danske maler J.L. Lund.

  2. Den danske greve Conrad Rantzau.

  3. Den danske arkæolog og filolog P.O. Brøndsted.

Last updated 05.07.2013