No. 2323 of 10318
Sender Date Recipient
Jørgen Koch [+]

Sender’s Location

Rom

14.7.1819 Maria Koch [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Abstract

Thorvaldsen has begun his journey to Denmark with J.L. Lund.

[...] ”Til min Svoger og Sødstre”

Kiere Svoger og Sødstre, Bedrøvet over at vor Thorvaldsen og Professor Lund i Dag forlader Rom, glæder den Tanke mig dog, at I ved Lunds Godhed, vil kunde høre mundlig fra Eders altid hengivne Broder. – [...]

General Comment

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Archival Reference
m34, nr. 72,23
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Journey to Denmark, July-October 1819
Persons
J.L. Lund
Last updated 05.07.2013 Print