Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2316 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jørgen Koch [+]

Afsendersted

Rom

14.7.1819 Maria Koch [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Resumé

Thorvaldsen har forladt Rom og er påbegyndt rejsen til Danmark sammen med J.L. Lund.

[...] ”Til min Svoger og Sødstre”

Kiere Svoger og Sødstre, Bedrøvet over at vor Thorvaldsen og Professor Lund i Dag forlader Rom, glæder den Tanke mig dog, at I ved Lunds Godhed, vil kunde høre mundlig fra Eders altid hengivne Broder. – [...]

Generel kommentar

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Arkivplacering
m34, nr. 72,23
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Rejsen til Danmark, juli-oktober 1819
Personer
J.L. Lund
Sidst opdateret 05.07.2013 Print