14.7.1819

Afsender

Jørgen Koch

Afsendersted

Rom

Modtager

Christian 8.

Modtagerinfo

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af afskriften.

Resumé

Thorvaldsen har forladt Rom og er påbegyndt rejsen til Danmark sammen med J.L. Lund og Conrad Rantzau.

Dokument

[...] Vor Thorvaldsen og Professor LundI forlode i Morges Kl. 3½ Rom i Selskab med Grev Rantzou til BreitenbourgII, der dog ey gaaer længere med end til Florentz. –

Professor BryndstedsIII mange grundige Erfaringer, nytter ieg ligesaa begierlig som Taknemmelig [...]

Generel kommentar

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Arkivplacering

m34, nr. 72,22

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Den danske maler J.L. Lund.

  2. Den danske greve Conrad Rantzau.

  3. Den danske arkæolog og filolog P.O. Brøndsted.

Sidst opdateret 05.07.2013