Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9421 af 10246
Afsender Dato Modtager
W.C. Hedemann [+]

Afsendersted

Helsingør

Antagelig 20.11.1843, senest 10.12.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Digtet er skrevet i anledning af Kronborg Slotskirkes genindvielse, der fandt sted anden søndag i advent 1843, dvs. 10.12.1843, jf. H.P. Rask: Morskabs læsning for den danske Almue, 3. årgang, Købehavn 1846. Formentlig er digtet dog nedskrevet senest 20.11.1843, da digtet formentlig var vedlagt brevet fra W.C. Hedemann af denne dato.

Omnes
Bertel Thorvaldsen
[+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Digt, der priser Thorvaldsen som initiativtager til istandsættelsen af Kronborg Slotskirke, og besynger Danmarks held at eje både ham, hans ideer, hans kunst og samlinger.

Se original

Et lille Blad
til
Herr Conferentsraad Thorvaldsens
store uvisnelige Krands
i
Anledning af Slots Kirkens Indvielse paa Kronborg
1843.

At Thetis er en smuk Fregat
Har ofte man hørt sige;
Men da den fik ombord den Skat,
Der Danmark vil berige,
Da var det, som om Dannebrog
End meer’ sig skulde vise;
Thi aldrig før vist Flaget tog
En Saadan kostbar Prise.

Ei var det blot en Øienslyst
Da Sundet den passeerte,
Høit svulmed’ og af Fryd vort Bryst,
Mens Kronborg saluterede. –
Paa Borgens Tak har og Du Krav,
Guds Huus laae der i Blinde;
Til Kirken først Impuls Du gav
Nu er der Lys derinde!

Ja, hvad Du skaber bli’er til Held,
Staaer klart her for vort Øie,
Derfor skal lidt fra hiint Capel
Vor Tak naae til det Høie,
Med Bøn, at hver en skjøn Idee,
Som Du paany undfanger,
Gid Danmark den maa kronet see
Liig Kirken, der nu pranger!!!

Generel kommentar

Dette er p.t. den eneste kendte kilde, der giver Thorvaldsen æren for ideen til istandsættelsen af Kronborg Slotskirke. Dog nævnes Thorvaldsens modstand mod kirkens indretning som gymnastiksal omkring 1810 også i Danmarks Kirker, vol. II., Frederiksborg Amt, bind 1, København 1964, p. 570-571.


Det blev arkitekten Gottlieb Bindesbøll, der som bekendt også tegnede Thorvaldsens Museum, der kom til at stå for restaureringen. Istandsættelsen, der pågik 1838-1843, førte kapellet tilbage til dets oprindelige funktion som slotskirke i stedet for at virke som krudtmagasin og fægte- og gymnastiksal, som det i en årrække havde været tilfældet. At det netop blev Bindesbøll, kunne, sammen med digtets utvetydige tilskrivning til Thorvaldsen som ophavsmand, indikere, at Thorvaldsen i det mindste har været medvirkende til ideen.


Bindesbølls første daterede opmålinger af kirken er dateret november 1838; se dem evt. i Samlingen af Arkitekturtegninger, Danmarks Kunstbibliotek. Så vidt vides besøgte Thorvaldsen først Helsingør 9.10.7.1839, og Kronborg omtales ikke, men han kan være blevet involveret i overvejelserne ift. Slotskirkens fremtid under hyldestfesten ud for Kronborg på dampskibet Dronning Marie 16.9.1838 eller ved en anden lejlighed før eller efter sin hjemkomst.


Slotskirken blev genindviet anden søndag i advent 1843, dvs. 10.12.1843, jf. H.P. Rask: Morskabs læsning for den danske Almue, 3. årgang, Købehavn 1846.


Digtet er formentlig identisk med det digt, som W.C. Hedemann vedlagde sit brev til Thorvaldsen af 20.11.1843. Dermed er digtets afsender også forsigtigt sat til at være samme Hedemann.

Arkivplacering
m32, nr. 113
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Digte til Thorvaldsen · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1842 · Thorvaldsen som kunstkender
Sidst opdateret 26.03.2020 Print