No. 1271 af 10318
Afsender Dato Modtager
Elisa Baciocchi [+]

Afsendersted

Livorno

Afsenderinfo

Rester af rødt laksegl. Over udskrift er brevet stemplet: “Livourne 03”.

4.9.1813 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Bagni di Lucca

Modtagerinfo

Udskrift: Al Sig:re Dorvaldsen / Celebre scultore, presso di / sua Eccellenza il Barone di / Schubarte, in casa Valeri ai / Bagni Caldi di Lucca

Resumé

Elisa Baciocchi ønsker en ændring af motivet på et af de relieffer, hun vil bestille hos Thorvaldsen til udsmykning af sin villa ved Livorno. Det skal forestille Apollon med muserne og samtidig referere til et konkret maskebal, der for nylig har været afholdt i Firenze. Sekretæren E. Roggi håber, at bestillingen snart bliver formelt og endeligt afgivet, og vil arbejde på sagen.

Se original

Maison de S.A.I.

Madame la Grande-Duchesse de Toscane.

Livorno 4 7embre 1813

Signor Thorvalsen

Appena giunto a Livorno, mi portai da L’Architetto di S:A.R: per parlarle dei bassirilievi da farsi alla villa, come fa fra di noi concertato e Seppi dal medesimo, che Madama la Gran Duchessa, avava pensato di farle scrivere da Firenze per pregarlo a cambiare, uno dei disegni, piacendo alla medesima di avere un soggetto che rappresentasse le muse con apollo e[tc.] per alludere ad una mascherata fatta dalla prefato A:S:R: tempo fa a Firenze. Spero che le sarà gia pervenuta questa lettera, e che avrà per conseguenza ricevuta definitivamente la commissione; ma se cio non fosse, io che sarò a Firenze dentro di mani 5 stante, ne parlerò subito al Sigr. Rielle onde far sollecitare la ultimazione di questo affare.
La prego frattanto di far gradire i miei ossequi al Sigr. Barone ed alla Siga: Barone per la salute della quale spero e desidero ristabilita, e la prego inoltre a tenere nel numero dei suoi veri amici e servitori, ed ammiratori del di lei merito

Il suo servo ed Amico

G. Roggi

Generel kommentar

Den i brevet omtalte bestilling på relieffer til Baciocchis villa i Livorno blev antagelig aldrig realiseret, da fyrsteægteparret Baciocchi allerede året efter blev detroniseret, jf. også Félix Baciocchis biografi.

Der kendes to præsentationstegninger udført af Thorvaldsen, der kunne være i hvert fald nogle af de her omtalte tegninger, som Elisa Baciocchi havde taget stilling til, nemlig Apollon Gratierne og Muserne, C706, og Bacchantisk optog med Bacchus og Ariadne. To musestatuer, C707. Begge disse blev erhvervet i Firenze 1875 og har en påskrift med blæk på kartonen: “Projets de Bas reliefs pour le Casin de S.A.I. à Livourne par M. Thorwaldsen Sculpteur. Août 1813.”

Under reliefferne, der i sin længde nærmer sig hele friser, er på begge tegninger desuden tegnet et antal statuer af muser og gudinder. Sådanne statuer omtales ikke i korrespondancen og det vides p.t. ikke, om de skal forstås som et forslag fra Thorvaldsens side eller om de på et tidspunkt har været ønsket af Baciocchi.

Thorvaldsen udførte første gang et relief med motivet Musernes dans på Helikon i 1806, originalmodellen kendes ikke, men det gør til gengæld en ikke helt færdighugget marmorversion, A705. Billedhuggeren gentog i motivet i 1816 i en ny udgave, jf. originalmodel A341. Men en version som den tilsyneladende noget længere frise, som Baciocchi synes interesseret i, kendes ikke. Der findes dog en anden tegning med motivet, som kunne være en senere udbygget version – måske for at imødekomme ønsket om at figurgrupperne i højere grad skulle afspejle et fyrsteligt maskebal, jf. Frise med Apollon, gratiene og Muserne, C41ar. Der kan imidlertid også være tale om et tidligere udkast, som Thorvaldsen har indskrænket til færre figurer i det fremsendte udkast.

Relieffet med det bacchantiske optog kendes ikke i nogen skulpturel form fra Thorvaldsens hånd.

Arkivplacering
m3 1813, nr. 20
Thiele
Omtalt hos Thiele II, p. 242.
Emneord
Bestillinger, ikke antagne og urealiserede · Relieffer, allegorier · Relieffer, antik mytologi · Tegninger, skitser til ikke-udførte værker · Thorvaldsen-udsmykninger i private boliger · Thorvaldsens værker, idéudvikling af · Thorvaldsens værker, kravspecifikationer
Personer
Herman Schubart · Jacqueline Schubart
Værker
Sidst opdateret 01.04.2020 Print