4.9.1813

Afsender

Elisa Baciocchi

Afsendersted

Livorno

Afsenderinfo

Rester af rødt laksegl. Over udskrift er brevet stemplet: “Livourne 03”.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Bagni di Lucca

Modtagerinfo

Udskrift: Al Sig:re Dorvaldsen / Celebre scultore, presso di / sua Eccellenza il Barone di / Schubarte, in casa Valeri ai / Bagni Caldi di Lucca

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Elisa Baciocchi ønsker en ændring af motivet på et af de relieffer, hun vil bestille hos Thorvaldsen til udsmykning af sin villa ved Livorno. Det skal forestille Apollon med muserne og samtidig referere til et konkret maskebal, der for nylig har været afholdt i Firenze. Sekretæren E. Roggi håber, at bestillingen snart bliver formelt og endeligt afgivet, og vil arbejde på sagen.

Dokument

Maison de S.A.I.I

Madame la Grande-Duchesse de Toscane.

Livorno 4 7embre 1813

Signor Thorvalsen

Appena giunto a Livorno, mi portai da L’ArchitettoII di S:A.R:III per parlarle dei bassirilieviIV da farsi alla villaV, come fa fra di noi concertato e Seppi dal medesimo, che Madama la Gran Duchessa, avava pensato di farle scrivere da Firenze per pregarlo a cambiare, uno dei disegniVI, piacendo alla medesima di avere un soggetto che rappresentasse le muse con apolloVII e[tc.]VIII per alludere ad una mascherata fatta dalla prefato A:S:R:IX tempo fa a Firenze. Spero che le sarà gia pervenuta questa letteraX, e che avrà per conseguenza ricevuta definitivamente la commissione; ma se cio non fosse, io che sarò a Firenze dentro di mani 5 stante, ne parlerò subito al Sigr. Rielle onde far sollecitare la ultimazione di questo affare.
La prego frattanto di far gradire i miei ossequi al Sigr. BaroneXI ed alla Siga: BaroneXII per la salute della quale spero e desidero ristabilitaXIII, e la prego inoltre a tenere nel numero dei suoi veri amici e servitori, ed ammiratori del di lei merito

Il suo servo ed Amico

G. Roggi

Generel kommentar

Den i brevet omtalte bestilling på relieffer til Baciocchis villa i Livorno blev antagelig aldrig realiseret, da fyrsteægteparret Baciocchi allerede året efter blev detroniseret, jf. også Félix Baciocchis biografi.

Der kendes to præsentationstegninger udført af Thorvaldsen, der kunne være i hvert fald nogle af de her omtalte tegninger, som Elisa Baciocchi havde taget stilling til, nemlig Apollon Gratierne og Muserne, C706, og Bacchantisk optog med Bacchus og Ariadne. To musestatuer, C707. Begge disse blev erhvervet i Firenze 1875 og har en påskrift med blæk på kartonen: “Projets de Bas reliefs pour le Casin de S.A.I. à Livourne par M. Thorwaldsen Sculpteur. Août 1813.”

Under reliefferne, der i sin længde nærmer sig hele friser, er på begge tegninger desuden tegnet et antal statuer af muser og gudinder. Sådanne statuer omtales ikke i korrespondancen og det vides p.t. ikke, om de skal forstås som et forslag fra Thorvaldsens side eller om de på et tidspunkt har været ønsket af Baciocchi.

Thorvaldsen udførte første gang et relief med motivet Musernes dans på Helikon i 1806, originalmodellen kendes ikke, men det gør til gengæld en ikke helt færdighugget marmorversion, A705. Billedhuggeren gentog i motivet i 1816 i en ny udgave, jf. originalmodel A341. Men en version som den tilsyneladende noget længere frise, som Baciocchi synes interesseret i, kendes ikke. Der findes dog en anden tegning med motivet, som kunne være en senere udbygget version – måske for at imødekomme ønsket om at figurgrupperne i højere grad skulle afspejle et fyrsteligt maskebal, jf. Frise med Apollon, gratiene og Muserne, C41ar. Der kan imidlertid også være tale om et tidligere udkast, som Thorvaldsen har indskrænket til færre figurer i det fremsendte udkast.

Relieffet med det bacchantiske optog kendes ikke i nogen skulpturel form fra Thorvaldsens hånd.

Arkivplacering

m3 1813, nr. 20

Thiele

Omtalt hos Thiele II, p. 242.

Emneord

Personer

Værker

C41ar Frise med Apollon, gratiene og Muserne, Ca. 1804, inv.nr. C41ar
C706 Apollon, Gratierne og Muserne, 1813, inv.nr. C706
C707 Bakkantisk optog med Bacchus og Ariadne. To musestatuer, 1813, inv.nr. C707

Kommentarer

 1. Dvs. Sua Altezza Imperiale, [Hendes fyrstelige højhed], jf. listen over italienske forkortelser.

 2. Arkitekten må være den italienske arkitekt Pasquale Poccianti (1774-1858), der står som afsender i et senere brev i sagen dateret 22.9.1813.

 3. Dvs. den formelle afsender af brevet Elisa Baciocchi.

 4. Se hertil den generelle kommentar.

 5. Dvs. Villa Baciocchi ved Livorno; ødelagt under 2. Verdenskrig. Af et senere brev fremgår det, at udsmykningen skulle opsættes i balsalen, jf. brev af 22.9.1813.

 6. Om der var tale om et helt nyt motiv eller blot en omarbejdelse/udvidelse af et eksisterende fremgår ikke klart af formuleringen. Se den generelle kommentar.

 7. Se den generelle kommentar.

 8. Skriften er her svær at læse, men ordet skal antagelig tydes “etc.”, og står sandsynligvis istedtet for en fuldstændig beskrivelse af værket.

 9. Det vides p.t. ikke, hvad denne forkortelse står for, og vedkommende er ikke identificeret.

 10. Et sådant brev til Thorvaldsen kendes ikke. Et andet, der i stedet omhandler en målfast tegning af salen, findes derimod stadig bevaret, jf. brev af 22.9.1813.

 11. Dvs. den danske baron og mæcen Herman Schubart, som Thorvaldsen besøgte denne sensommer, jf. Thorvaldsen-kronologien, og i hvis selskab han også opholdt ved kurbadene Bagni di Lucca, tidligst 17.8.1813 til ultimo september 1813.

 12. Dvs. baronesse Jacqueline Schubart.

 13. Jacqueline Schubarts helbred blev ikke godt igen; hun døde få måneder efter, d. 5.2.1814.

Sidst opdateret 01.04.2020