Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1153 af 10247
Afsender Dato Modtager
Herman Schubart [+]

Afsendersted

Montenero

Afsenderinfo

Rester af Herman Schubarts røde laksegl.
Poststemplet: “113 LIVOURNE” samt “MAI 27”.

18.5.1812 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: all illmo Sigr / Sigr Cavaliere Alberto Thorwaldsen / Celeberrimo Scultore Danese / a Roma / Racommendata al / Café Tedesco / Strada Condotta / Palazzo Tomati.

Resumé

Schubart sender billedforlæg til portrætbusten af Henrik Hielmstierne; jf. A210. Agnete Marie Rosencrone betaler busten, når den er færdig. Schubart sender eksemplarer af brødrene Riepenhausens og Ferdinando Moris kobberstiksreproduktioner efter Thorvaldsens værker til Danmark.
Han inviterer Thorvaldsen til Montenero. Antonio Canovas Venus Italica er blevet opstillet på Uffizierne.

Se original

Montenero d: 18. May 1812

Ved den sædvanlige Veturin Pipo har jeg tilstillet Dem Geheime Conferenze Raad Hiælmstiernes Masque som er temmelig vel udført, saa at Ligningen er fortreffelig. Lund havde giort mig et Udkast af et Portrait af denne salig Mand for at vise Baghovedet; men dette var med en Haarpung og gammeldags, ja selv afskyeligt, saa at De intet taber ved Savnet deraf; thi uhældigviis har jeg tabt denne ælendige Tegning. De maae nu idealisere Baghovedet og giøre det i antique Smag. Büsten maae være Colosalisk fordi den skal staae over den Bogsamling som hans Afdøde Svigersøn Grev Rosencrone har skiænket til Kongens Bibliothek. Jeg har accorderet med Grevinde Rosencrone Deres Arbeyde for 100 Zechiner eller 200 Romerske Scudi som De, saasnart Büsten er færdig, kan disponere over. Jeg haaber at man vil tillade mig at hiemsende den til Lands; og en saadan Büste i Grækisk Smag vil blive særdeles beundret i Danmark.

Jeg sender med Olinto som reiser Overmorgen et Exemplar af de af Mori stukne Arbeder til Prinds Christian, et til Etats Raad Hansen, og et til Akademiet. Til vort Italienske Società di Scienze lettere ed arti ne ho regalato una Copia.

Indlagt et Brev til Professor Rauch. Vær saa god at sige ham, at de Koberstykker til Conferenz Raadinde Brun ikke ere ankomne, og følgelig kan Olinto ikke medtage dem, hvilket giør mig ret ondt.

Kommer De da ikke til Montenero ? Der kunde De udarbeide Hielmstiernes Büste under min Ledelse hvad Baghovedet angaaer; thi jeg har kiendt den Sal= Mand. Fra Carara var det let at faae en Blok Marmor til en Büste, og dersom De vil forekomme mig om Deres Ankomst skal jeg tilskrive Marchetti at tilskikke mig en saadan Blok som De da skulle finde paa Montenero.

Jeg omfavner Dem

B de Schubart

P.S. Canovas Venere er bleven opsadt i Tribunen i Florenz. Kiendere siger at han ikke fortiener denne Ære, da Formerne ere hellere Romerske end Grædske.
En underlig Fyr tilskriver mig følgende: Se Ella vuol ridere, sappia che un tale da Lei ben conosciuto ha detto: “que Elle avoit le Cul Romain et non pas Grec”. Puo credere quanti epigrammi sono stati fatti

Arkivplacering
m3 1812, nr. 18
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 191-199 (brevet delvis citeret p. 194).

Emneord
Frisprog · Portrætbuster, samtidige personer · Thorvaldsen og Canova
Personer
Accademia Italiana · Olinto dal Borgo · Friederike Brun · Antonio Canova · Christian 8. · C.F. Hansen · Henrik Hielmstierne · Kunstakademiet, København · J.L. Lund · Pietro Marchetti · Ferdinando Mori · Christian Daniel Rauch · Agnete Marie Rosencrone · Marcus Gerhard Rosencrone
Værker
Sidst opdateret 01.02.2016 Print