Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4355 af 10246
Afsender Dato Modtager
Rasmus Platou [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl med utydeligt aftryk.

11.12.1827 Just Mathias Thiele [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: S.T. / Hr. Secretair Thiele
Udskrift: Til / S.T. Herr J. Thiele / Secretair ved det Kongelige Academie for de skjønne Kunster / i / Kjøbenhavn

Resumé

Platou informerer Thiele om Gotskalk Thorvaldsen og hans ophold på Vartov.

Se original

Al den Oplysning jeg kan forskaffe /: ihvorvel utilstrækkelig :/ om Hr Etatsraad Torvaldsens Fader og findes i Vartou Protocollen, har jeg hermed den Ære at melde Deres Velbyrdighed.
Ao 1805 den 13 Junii er Gotschalck Torvaldsen, 65 Aar gammel, indlagt som Lem i Vartou, han var født i Island, hvor hans Fader har været Provst, han har været gift, men Konen for længst Død. – Han er død den 24 October 1806

Vartou Hospital d. 11 December 1827

Ærbødigst
R Platou

Generel kommentar

Brevet er øjensynlig et svar på en anmodning fra Thiele om oplysninger om Gotskalk Thorvaldsens ophold som fattiglem på hospitalet og alderdomshjemmet Vartov i København, se referenceartikel herom.
Thiele indsamlede på dette tidspunkt materiale til sin første biografi om Thorvaldsen, Thiele 1831.

Arkivplacering
m31, nr. 1
Thiele
Indirekte citeret hos Thiele II, p. 11.
Emneord
Gotskalk Thorvaldsens indlemmelse på Vartov 1805 · Thorvaldsens forældre
Personer
Bertel Thorvaldsen · Gotskalk Thorvaldsen · Karen Thorvaldsen
Sidst opdateret 16.10.2017 Print