The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4355 of 10246
Sender Date Recipient
Rasmus Platou [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl med utydeligt aftryk.

11.12.1827 Just Mathias Thiele [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: S.T. / Hr. Secretair Thiele
Udskrift: Til / S.T. Herr J. Thiele / Secretair ved det Kongelige Academie for de skjønne Kunster / i / Kjøbenhavn

Abstract

Platou informs Thiele about Gotskalk Thorvaldsen and his stay at Vartov Hospital.

See Original

Al den Oplysning jeg kan forskaffe /: ihvorvel utilstrækkelig :/ om Hr Etatsraad Torvaldsens Fader og findes i Vartou Protocollen, har jeg hermed den Ære at melde Deres Velbyrdighed.
Ao 1805 den 13 Junii er Gotschalck Torvaldsen, 65 Aar gammel, indlagt som Lem i Vartou, han var født i Island, hvor hans Fader har været Provst, han har været gift, men Konen for længst Død. – Han er død den 24 October 1806

Vartou Hospital d. 11 December 1827

Ærbødigst
R Platou

General Comment

Brevet er øjensynlig et svar på en anmodning fra Thiele om oplysninger om Gotskalk Thorvaldsens ophold som fattiglem på hospitalet og alderdomshjemmet Vartov i København, se referenceartikel herom.
Thiele indsamlede på dette tidspunkt materiale til sin første biografi om Thorvaldsen, Thiele 1831.

Archival Reference
m31, nr. 1
Thiele
Indirekte citeret hos Thiele II, p. 11.
Subjects
Gotskalk Thorvaldsen's Admission at Vartov 1805 · Thorvaldsen's Parents
Persons
Bertel Thorvaldsen · Gotskalk Thorvaldsen · Karen Thorvaldsen
Last updated 16.10.2017 Print