Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9873 af 10246
Afsender Dato Modtager
Just Mathias Thiele [+]

Afsendersted

København

14.4.1845 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Wilckens [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Hr Wilckens Dbr.md / Charlottenborg

Resumé

Thiele beder Wilckens om informationer om en kopi af Horace Vernets maleri Portræt af Thorvaldsen i færd med at modellere Vernet-busten, B95, som er udført af maleren Andreas Ludvig Koop. Kopien er kommet til Danmark sammen med Thorvaldsens værker, men ejes af Koop, som ønsker at sælge det til Christian 8.

Se original

Vil de [sic] ikke, kiære Wilkens! skaffe mig Underretning om et Maleri, Thorvalsens Portrait af Hor. Vernet, malet af Koop som skal være kommet hiem med Fregatten for at blive solgt her, da det er Koops Eiendom.
Listerne maa vel udvise at dette forholder sig saaledes.
Kan De da skaffe dette Billede tilveie, vil maaskee Hs Majestæt kiøbe det af Koop, som desangaaende har skrevet til Kongen

Thiele

Chalbo. d. 14 Ap. 1845

Arkivplacering
m30 II, nr. 90
Emneord
Portrætter, forestillende Thorvaldsen
Personer
Andreas Ludvig Koop · Horace Vernet
Værker
Sidst opdateret 29.04.2020 Print