14.4.1845

Afsender

Just Mathias Thiele

Afsendersted

København

Modtager

C.F. Wilckens

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Hr Wilckens Dbr.mdI / Charlottenborg

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Thiele beder Wilckens om informationer om en kopi af Horace Vernets maleri Portræt af Thorvaldsen i færd med at modellere Vernet-busten, B95, som er udført af maleren Andreas Ludvig Koop. Kopien er kommet til Danmark sammen med Thorvaldsens værker, men ejes af Koop, som ønsker at sælge det til Christian 8.

Dokument

Vil de [sic] ikke, kiære Wilkens! skaffe mig Underretning om et Maleri, Thorvalsens Portrait af Hor. VernetII, malet af Koop som skal være kommet hiem med Fregatten for at blive solgt her, da det er Koops EiendomIII.
Listerne maa vel udvise at dette forholder sig saaledes.
Kan De da skaffe dette Billede tilveie, vil maaskee Hs Majestæt kiøbe det af Koop, som desangaaende har skrevet til Kongen

Thiele

Chalbo. d. 14 Ap. 1845

Arkivplacering

m30 II, nr. 90

Emneord

Personer

Værker

B95 Portræt af Thorvaldsen i færd med at modellere Vernet-busten, 1833, inv.nr. B95

Kommentarer

  1. Dvs. Dannebrogsmand.

  2. Det originale portræt udført af Horace Vernet,
    Portræt af Thorvaldsen i færd med at modellere Vernet-busten findes endnu i Thorvaldsens malerisamling, jf. B95.

  3. Koop havde, jf. “brev af 3.5.1838”/breve/gmI,nr.38:, modtaget betaling fra Thorvaldsen for to malerier, hvoraf det ene netop var kopi af Horace Vernets maleri Portræt af Thorvaldsen i færd med at modellere Vernet-busten, B95.

Sidst opdateret 29.04.2020