Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9872 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christine Stampe [+]

Afsenderinfo

OBS: skal ekstrakollationeres, da afskrevet af LJB.

13.4.1845 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

[tilføjet af Collin:] tilskr 13 Apr.

Undskyld gode Hr: Conferensraad at jeg atter uleiliger Dem med nogle Ligner, Dog da President Kierulf, var hos mig forgangen Exspre[?] for at bede mig have Taalmodighed til først i denne Uge, med Svar fra Comiteen saa ville jeg ikke undlade at sige Deres Høivælbaarenhed at, han gav mig sit Æres Ord paa at han der paa Onsdag ikke skulle været noget i Veien fra hans Side, og da fleere af Comiteen have sagt mig at han var den som var Skyld i denne Udsættelse haaber jeg At de nu Endelig, vil give mig et Svar, saa meget Meere, som man har indrykket Statyen, i Cataloget som en Andens Eiendom, og jeg vil have den Feil rettet, og General Heideck har Svar tilgode paa 2 Breve osv –

Med
Agtelse Deres Tienerinde
Chr Stampe

Søndag Morgen
d. 13de Apr: 1845

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 303e
Sidst opdateret 06.06.2011 Print