The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9873 of 10246
Sender Date Recipient
Just Mathias Thiele [+]

Sender’s Location

København

14.4.1845 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Wilckens [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / Hr Wilckens Dbr.md / Charlottenborg

Abstract

Thiele beder Wilckens om informationer om en kopi af Horace Vernets maleri Portræt af Thorvaldsen i færd med at modellere Vernet-busten, B95, som er udført af maleren Andreas Ludvig Koop. Kopien er kommet til Danmark sammen med Thorvaldsens værker, men ejes af Koop, som ønsker at sælge det til Christian 8.

See Original

Vil de [sic] ikke, kiære Wilkens! skaffe mig Underretning om et Maleri, Thorvalsens Portrait af Hor. Vernet, malet af Koop som skal være kommet hiem med Fregatten for at blive solgt her, da det er Koops Eiendom.
Listerne maa vel udvise at dette forholder sig saaledes.
Kan De da skaffe dette Billede tilveie, vil maaskee Hs Majestæt kiøbe det af Koop, som desangaaende har skrevet til Kongen

Thiele

Chalbo. d. 14 Ap. 1845

Archival Reference
m30 II, nr. 90
Subjects
Portraits, Depicting Thorvaldsen
Persons
Andreas Ludvig Koop · Horace Vernet
Works
Last updated 29.04.2020 Print