14.4.1845

Sender

Just Mathias Thiele

Sender’s Location

København

Recipient

C.F. Wilckens

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / Hr Wilckens Dbr.mdI / Charlottenborg

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Thiele asks Wilckens for information about a copy of Horace Vernet’s Portrait of Thorvaldsen Modelling the Bust of Vernet, B95, painted by Andreas Ludvig Koop. The copy has come to Denmark together with Thorvaldsen’s works but is owned by Koop, who wants to sell it to Christian 8.

Document

Vil de [sic] ikke, kiære Wilkens! skaffe mig Underretning om et Maleri, Thorvalsens Portrait af Hor. VernetII, malet af Koop som skal være kommet hiem med Fregatten for at blive solgt her, da det er Koops EiendomIII.
Listerne maa vel udvise at dette forholder sig saaledes.
Kan De da skaffe dette Billede tilveie, vil maaskee Hs Majestæt kiøbe det af Koop, som desangaaende har skrevet til Kongen

Thiele

Chalbo. d. 14 Ap. 1845

Archival Reference

m30 II, nr. 90

Subjects

Persons

Works

B95 Portræt af Thorvaldsen i færd med at modellere Vernet-busten, 1833, inv.nr. B95

Commentaries

  1. Dvs. Dannebrogsmand.

  2. Det originale portræt udført af Horace Vernet,
    Portræt af Thorvaldsen i færd med at modellere Vernet-busten findes endnu i Thorvaldsens malerisamling, jf. B95.

  3. Koop havde, jf. “brev af 3.5.1838”/breve/gmI,nr.38:, modtaget betaling fra Thorvaldsen for to malerier, hvoraf det ene netop var kopi af Horace Vernets maleri Portræt af Thorvaldsen i færd med at modellere Vernet-busten, B95.

Last updated 29.04.2020