Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2442 af 10246
Afsender Dato Modtager
Frederik Julius Kaas
J.D.T. Manthey
Ordenskapitlet, København
[+]

Afsendersted

København

9.12.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne / Herr Etatsraad, Professor Thorwaldsen. / Ridder af Dannebrogen og den Keiserlige Øster- / rigske Jernkrone Ordens fjerde Klasse. / pp.
Tilskrift: Høivelbaarne / Herr Etatsraad, Professor Thorwaldsen. / Ridder af Dannebrogen og den Keiserlige / Østerrigske Jernkrone Ordens fjerde Klasse. / pp.

Resumé

Ordenskapitlet giver Thorvaldsen bæretilladelse til den østrigske jernkroneorden.

Se original

Da jeg under 7de. dennes fra Hs: Kongelige Majestæt har modtaget en Allerhøieste Befaling lydende saaledes:
“Paa allerunderdanigst Ansøgning fra Etatsraad, Ridder af Dannebrogen Thorwaldsen ville Vi allernaadigst have ham forundt Tilladelse til at maatte anlægge den ham af Hs: Majestæt Keiseren af Østerrige forundte Insignie af Jernkrone Ordenens fjerde Klasse.”
saa gjør jeg mig ikke allene en særdeles Fornøyelse af at communicere Deres Høivelbaarenhed denne allerhøieste Resolution, men beder Dem tillige behageligen at ville modtage Forsikringen om min Deeltagelse ved denne hædrende Udmærkelse.

Kjøbenhavn den 9 December 1819
Kaas
ViceCantsler.


/ D Manthey.

Arkivplacering
m29 II, nr. 22
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Thorvaldsens udnævnelser
Personer
Frans 1. · Frederik 6.
Værker
Sidst opdateret 17.10.2016 Print