9.12.1819

Afsender

Frederik Julius Kaas, J.D.T. Manthey, Ordenskapitlet, København

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne / Herr Etatsraad, Professor Thorwaldsen. / Ridder af Dannebrogen og den Keiserlige Øster- / rigske Jernkrone Ordens fjerde Klasse. / pp.I
Tilskrift: Høivelbaarne / Herr Etatsraad, Professor Thorwaldsen. / Ridder af Dannebrogen og den Keiserlige / Østerrigske Jernkrone Ordens fjerde Klasse. / pp.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Ordenskapitlet giver Thorvaldsen bæretilladelse til den østrigske jernkroneorden.

Dokument

Da jeg under 7de. dennes fra Hs: Kongelige MajestætII har modtaget en Allerhøieste Befaling lydende saaledes:
“Paa allerunderdanigst Ansøgning fra EtatsraadIII, Ridder af DannebrogenIV Thorwaldsen ville Vi allernaadigst have ham forundt TilladelseV til at maatte anlægge den ham af Hs: Majestæt Keiseren af ØsterrigeVI forundte Insignie af Jernkrone Ordenens fjerde KlasseVII.”
saa gjør jeg mig ikke allene en særdeles Fornøyelse af at communicere Deres Høivelbaarenhed denne allerhøieste Resolution, men beder Dem tillige behageligen at ville modtage Forsikringen om min Deeltagelse ved denne hædrende Udmærkelse.

Kjøbenhavn den 9 December 1819
Kaas
ViceCantslerVIII.


/ D Manthey.

Arkivplacering

m29 II, nr. 22

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Dvs. det latinske “praeter plura”, med flere titler.

 2. Dvs. den danske konge Frederik 6.

 3. Thorvaldsen var 12.11.1819 lige blevet udnævnt til etatsråd.

 4. Thorvaldsen var 28.1.1810 blevet udnævnt til ridder af Dannebrogordenen.

 5. Personer, der havde modtaget udenlandske ordener, skulle i deres hjemland anmode om tilladelse til at bære dem. Dette gælder stadig i dag. Se mere herom i Thorvaldsens udnævnelser.

 6. Dvs. den østrigske kejser Frans 1.

 7. Thorvaldsen var tidligere på året, 10.6.1819, mens han stadig var i Rom, blevet udnævnt til ridder af den østrigske jernkroneordens tredje klasse, og ikke den fjerde, som Ordenskapitlet skriver her.
  Ridderkorset findes ikke på Thorvaldsens Museum i dag i modsætning til de fleste andre af billedhuggerens ordener, men et ordensbånd er dog bevaret, N9.
  Se evt. Thorvaldsens udnævnelser.

 8. Kaas havde siden 1808 været ordensvicekansler som et af hans mange embeder i statsadministrationen.

Sidst opdateret 17.10.2016