The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2442 of 10246
Sender Date Recipient
Frederik Julius Kaas
J.D.T. Manthey
Ordenskapitlet, København
[+]

Sender’s Location

København

9.12.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Herr Etatsraad, Professor Thorwaldsen. / Ridder af Dannebrogen og den Keiserlige Øster- / rigske Jernkrone Ordens fjerde Klasse. / pp.
Tilskrift: Høivelbaarne / Herr Etatsraad, Professor Thorwaldsen. / Ridder af Dannebrogen og den Keiserlige / Østerrigske Jernkrone Ordens fjerde Klasse. / pp.

Abstract

Ordenskapitlet giver Thorvaldsen bæretilladelse til den østrigske jernkroneorden.

See Original

Da jeg under 7de. dennes fra Hs: Kongelige Majestæt har modtaget en Allerhøieste Befaling lydende saaledes:
“Paa allerunderdanigst Ansøgning fra Etatsraad, Ridder af Dannebrogen Thorwaldsen ville Vi allernaadigst have ham forundt Tilladelse til at maatte anlægge den ham af Hs: Majestæt Keiseren af Østerrige forundte Insignie af Jernkrone Ordenens fjerde Klasse.”
saa gjør jeg mig ikke allene en særdeles Fornøyelse af at communicere Deres Høivelbaarenhed denne allerhøieste Resolution, men beder Dem tillige behageligen at ville modtage Forsikringen om min Deeltagelse ved denne hædrende Udmærkelse.

Kjøbenhavn den 9 December 1819
Kaas
ViceCantsler.


/ D Manthey.

Archival Reference
m29 II, nr. 22
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Thorvaldsen's Honorary Titles
Persons
Frans 1. · Frederik 6.
Works
Last updated 17.10.2016 Print