The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2441 of 10246
Sender Date Recipient
Borups Selskab [+]

Sender’s Location

København

7.12.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / S:T. / Hr: Etatsraad og Professor / Thorvaldsen / Ridder af Dannebrogen.
Tilskrift: Til / Hr Etatsraad og professor / Thorvaldsen

Abstract

Borup’s Society invites Thorvaldsen to attend a play.

See Original

At der Onsdagen den 8de. dennes til sædvanlig Tid gives Forestilling i D:D:L:S:, hvorved opføres “Den afbrudte Reise”, Lystspil i 3 Akter, giver jeg mig herved den Friehed at undertette Hr: Etatsraaden om.

Kjøbenhavn den 7de. Decbr: 1819.

P: Faber.

p:t: S:255. i D:D:L:S:

General Comment

Thorvaldsen overværede antagelig ikke den forestilling, som teaterforeningen Borups Selskab opførte 8.12.1819, da hans tilstedeværelse ikke er omtalt i foreningens mødeprotokol, 1818-23, jf. arkivalier op. cit.
Billedhuggeren var fra 1790 medlem af Borups Selskab, se mere om hans medlemsskab her.

Archival Reference
m6 1819, nr. 54
Other references

  • Arkivalier fra Borups Selskab, Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 769r, fol.

Subjects
Ideals of Brotherhood · Social Life in Denmark · Thorvaldsen and Theater · Friends of Thorvaldsen's Youth
Last updated 21.09.2016 Print