7.12.1819

Sender

Borups Selskab

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / S:T.I / Hr: Etatsraad og Professor / Thorvaldsen / Ridder af Dannebrogen.
Tilskrift: Til / Hr Etatsraad og professor / Thorvaldsen

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Borup’s Society invites Thorvaldsen to attend a play.

Document

At der Onsdagen den 8de. dennes til sædvanlig Tid gives Forestilling i D:D:L:S:II, hvorved opføres “Den afbrudte ReiseIII”, Lystspil i 3 Akter, giver jeg mig herved den Friehed at undertette Hr: EtatsraadenIV om.

Kjøbenhavn den 7de. Decbr: 1819.

P: FaberV.

p:t: S:255VI. i D:D:L:S:

General Comment

Thorvaldsen overværede antagelig ikke den forestilling, som teaterforeningen Borups Selskab opførte 8.12.1819, da hans tilstedeværelse ikke er omtalt i foreningens mødeprotokol, 1818-23, jf. arkivalier op. cit.
Billedhuggeren var fra 1790 medlem af Borups Selskab, se mere om hans medlemsskab her.

Archival Reference

m6 1819, nr. 54

Other references

Subjects

Commentaries

  1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

  2. Dvs. Det dramatiske litteraire Selskab, der var det officielle navn på Borups Selskab.

  3. Den afbrudte Reise er et teaterstykke fra 1801 af den franske dramatiker Louis-Benoît Picard (1769-1828). Det blev opført på Det Kongelige Teater i København fra 1802 i en udgave oversat og bearbejdet af Niels Thoroup Bruun (1778-1823).

  4. Thorvaldsen var 12.11.1819 blevet udnævnt til etatsråd, se evt. Thorvaldsens udnævnelser.

  5. I følge medlemsprotokollen i Borups Selskab, jf. arkivalier, op. cit., var broder 255 “P.C. Faber”, “Krigsassesor og Fuldmægtig i Genr: og Commiss: Collegiet”. Det er ikke lykkedes at identificere denne Faber nærmere.

  6. Dvs. Fabers medlemsnummer i Borups selskab, se mere herom i selskabets biografi.

Last updated 21.09.2016