9.12.1819

Sender

Frederik Julius Kaas, J.D.T. Manthey, Ordenskapitlet, København

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Herr Etatsraad, Professor Thorwaldsen. / Ridder af Dannebrogen og den Keiserlige Øster- / rigske Jernkrone Ordens fjerde Klasse. / pp.I
Tilskrift: Høivelbaarne / Herr Etatsraad, Professor Thorwaldsen. / Ridder af Dannebrogen og den Keiserlige / Østerrigske Jernkrone Ordens fjerde Klasse. / pp.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Ordenskapitlet giver Thorvaldsen bæretilladelse til den østrigske jernkroneorden.

Document

Da jeg under 7de. dennes fra Hs: Kongelige MajestætII har modtaget en Allerhøieste Befaling lydende saaledes:
“Paa allerunderdanigst Ansøgning fra EtatsraadIII, Ridder af DannebrogenIV Thorwaldsen ville Vi allernaadigst have ham forundt TilladelseV til at maatte anlægge den ham af Hs: Majestæt Keiseren af ØsterrigeVI forundte Insignie af Jernkrone Ordenens fjerde KlasseVII.”
saa gjør jeg mig ikke allene en særdeles Fornøyelse af at communicere Deres Høivelbaarenhed denne allerhøieste Resolution, men beder Dem tillige behageligen at ville modtage Forsikringen om min Deeltagelse ved denne hædrende Udmærkelse.

Kjøbenhavn den 9 December 1819
Kaas
ViceCantslerVIII.


/ D Manthey.

Archival Reference

m29 II, nr. 22

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

N9 Jernkroneordenen (Østrig), 1817 - 1821, inv.nr. N9

Commentaries

 1. Dvs. det latinske “praeter plura”, med flere titler.

 2. Dvs. den danske konge Frederik 6.

 3. Thorvaldsen var 12.11.1819 lige blevet udnævnt til etatsråd.

 4. Thorvaldsen var 28.1.1810 blevet udnævnt til ridder af Dannebrogordenen.

 5. Personer, der havde modtaget udenlandske ordener, skulle i deres hjemland anmode om tilladelse til at bære dem. Dette gælder stadig i dag. Se mere herom i Thorvaldsens udnævnelser.

 6. Dvs. den østrigske kejser Frans 1.

 7. Thorvaldsen var tidligere på året, 10.6.1819, mens han stadig var i Rom, blevet udnævnt til ridder af den østrigske jernkroneordens tredje klasse, og ikke den fjerde, som Ordenskapitlet skriver her.
  Ridderkorset findes ikke på Thorvaldsens Museum i dag i modsætning til de fleste andre af billedhuggerens ordener, men et ordensbånd er dog bevaret, N9.
  Se evt. Thorvaldsens udnævnelser.

 8. Kaas havde siden 1808 været ordensvicekansler som et af hans mange embeder i statsadministrationen.

Last updated 17.10.2016