Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1081 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen 30.9.1811 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevudkastet.

Niels Rosenkrantz [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Deres Excellence / Baron v. Rosenkrantz / Ridder af Elephanten og Geheim Statsminister &c. &c
Udskrift: Son Excellence / Monsieur le baron de Rosenkrantz / Chevallier de l’Ordre l’Elephant / Premier Ministre de sa Majesté / le Roi de Danmarc &c &c / a / Copenhague

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Deres Excellences meget ærede Skrivelse af 31. Aug. hvori jeg anmodes om at meddele Underretning om de af den nyelig ved Døden afgangne Etatsraad West’s efterladte Kunstsager her i Rom især med Hensyn til de i mit Værge værende 4 Stykker neml[ig]: En Buste af Tiber. En dito af en antique Faun. Et Fragment af Laaget til en Sarcophag og min egen Buste – modtog jeg d 26 dennes[.]
Hvad Kunstsager, disse undtagen, som E.R. West her anskaffede, førte han med sig herfra. Busten af Tiber, antique i naturlig Størrelse og Busten af den antique Faun i halv naturlig Størrelse ere af hvid Marmor. – Saavel disse Buster som det lidet Fragment af Hiørnet til en antique Sarcophag er af middelmaadig Arbeide. – Min Buste i hvid Marmor som West bestilte og betalte er under Arbeide og næsten færdig i mit Værksted. Han aftalte at jeg skulde besørge disse Sager til Kiøbenhavn naar Busten var færdig.
Skulde det behage Hans Majestæt at have disse 4 Stykker tilsendte da kan det skee paa første Vink uden Vanskelighed. Omkostningen herfra til Hamborg beløber 9 ½ Scudi pr 100 [tegn for vægtenhed] hvilket jeg har betalt for en Transport af 4 Figurer og adskillige Basreliefs som jeg fra mit Værksted nyeligen sendte herfra over Land til Hamborg for derfra at gaae videre til sin Bestemmelse

Rom d 30 Septembr 1811 ærbødigst
Generel kommentar

Dette er et udkast til det afsendte brev af 30.9.1811.

Arkivplacering
m28, nr. 52
Dokumentstatus
Udkast af koncipist
Personer
Hans West
Værker
Sidst opdateret 11.11.2014 Print