The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1081 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen 30.9.1811 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevudkastet.

Niels Rosenkrantz [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Deres Excellence / Baron v. Rosenkrantz / Ridder af Elephanten og Geheim Statsminister &c. &c
Udskrift: Son Excellence / Monsieur le baron de Rosenkrantz / Chevallier de l’Ordre l’Elephant / Premier Ministre de sa Majesté / le Roi de Danmarc &c &c / a / Copenhague

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original [Translation]

Deres Excellences meget ærede Skrivelse af 31. Aug. hvori jeg anmodes om at meddele Underretning om de af den nyelig ved Døden afgangne Etatsraad West’s efterladte Kunstsager her i Rom især med Hensyn til de i mit Værge værende 4 Stykker neml[ig]: En Buste af Tiber. En dito af en antique Faun. Et Fragment af Laaget til en Sarcophag og min egen Buste – modtog jeg d 26 dennes[.]
Hvad Kunstsager, disse undtagen, som E.R. West her anskaffede, førte han med sig herfra. Busten af Tiber, antique i naturlig Størrelse og Busten af den antique Faun i halv naturlig Størrelse ere af hvid Marmor. – Saavel disse Buster som det lidet Fragment af Hiørnet til en antique Sarcophag er af middelmaadig Arbeide. – Min Buste i hvid Marmor som West bestilte og betalte er under Arbeide og næsten færdig i mit Værksted. Han aftalte at jeg skulde besørge disse Sager til Kiøbenhavn naar Busten var færdig.
Skulde det behage Hans Majestæt at have disse 4 Stykker tilsendte da kan det skee paa første Vink uden Vanskelighed. Omkostningen herfra til Hamborg beløber 9 ½ Scudi pr 100 [tegn for vægtenhed] hvilket jeg har betalt for en Transport af 4 Figurer og adskillige Basreliefs som jeg fra mit Værksted nyeligen sendte herfra over Land til Hamborg for derfra at gaae videre til sin Bestemmelse

Rom d 30 Septembr 1811 ærbødigst
General Comment

Dette er et udkast til det afsendte brev af 30.9.1811.

Archival Reference
m28, nr. 52
Document Type
Draft by amanuensis
Persons
Hans West
Works
Last updated 11.11.2014 Print