The Thorvaldsens Museum Archives

Back to R

Niels Rosenkrantz

Som udenrigsminister tog Rosenkrantz sig af at give udførlige instruktioner til de danske gesandter og opklare store og små udenrigspolitiske anliggender for kongen. Således kom han i kontakt med Thorvaldsen, da han i 1813 varetog kongens interesser i en sag omhandlende nogle værker som den nys afdøde kunstsamler Hans West havde bestilt hos Thorvaldsen.
Rosenkrantz og Thorvaldsen må have mødt hinanden under Thorvaldsens ophold i Danmark 1819, idet P.O. Brøndsted 25.12.1819 beretter, at Rosenkrantz har skrevet til ham, at: “Du [Thorvaldsen] personligen er blevet ham bekjendt”.

Last updated 07.01.2013

Niels Rosenkrantz

1757-1824 Danish Diplomat og udenrigsminister
From Thorvaldsen2 Doc.
To Thorvaldsen2 Doc.
Total4 Doc.

To and from others2 Doc.
Mentioned in3 Doc.