Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1080 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

30.9.1811 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Niels Rosenkrantz [+]

Modtagersted

København

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[Translation]

D.E. meget ærede Skrivelse af 31. Aug. hvori jeg anmodes at meddele Underretning om de af den nyelig ved Døden afgl. E.R. West efterladte Kunstsager her i Rom især med Hensyn til de i mit Værge værende 4 Stykker nemlig en Buste af Tiber, en mindre af en Faun, et Fragment af Laaget til en Sarcophag og min egen Buste, hvad Kunstsager disse undtagen som E.R. West her anskaffede, førte han med sig herfra. Busten af Tiber i naturlig Størrelse og Busten af en Faun i halv naturlig Størrelse. Saavel disse Buster som det lidet Fragment af Hiørnet til en Sarcophag af hvidt Marmor og antike var af middelmaadig Arbeide. Min Buste som E.R. West bestilte og betalte er under Arbeide i Marmor og næsten færdig. Hans Aftale at jeg skulde besørge disse Sager til Kbhavn naar min Buste var færdig.
Skulde det behage H.M. at have disse 4 Stykker tilsendte da kan det skee paa første Vink uden Vanskelighed. Omkostninger herfra til Hamborg beløber 9 1/2 Scudi for 100 [tegn for vægtenhed] hvilket betales for en Transport af 4 Figurer og adskillige Basreliefs som jeg fra mit Værksted nyeligen sendte herfra over Land til Hamborg for derfra at gaae videre i sin Bestemmelse

Generel kommentar

Der findes et udkast til dette brev.

Arkivplacering
Rigsarkivet, Departementet for de Udenlandske Anliggender, Gruppeordnede sager: Kunst: Sager vedrørende understøttelse af kunstnere, indhold af kunst m.v., 1789-1829, nr. 991.
Thiele
Størstedelen gengivet hos Thiele II, p. 176.
Personer
Hans West
Værker
Sidst opdateret 11.11.2014 Print