Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 904 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

2.3.1810 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af Brevet.

Slotsbygningskommissionen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til / Den Kongelige Kommission / for Slottets samt Raad og / Domhuusets Opbygelse
Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Underdanig

Promemoria.

Modellen til Basorelievet i den store Frontispitz for Raadhuuset, som skal udføres i Stuk, var det første jeg begjøndte paa; men da vi paa samme Tiid fik her den saa høyst ubehagelige Efterretning om Kjøbenhavns ulykkelige Belejring, var det følgelig mig den gang ikke mulig at fuldføre samme; Senere har jeg forgiæves ventet efter Lejlighed til at afsende Omnævnte til Søes; Men eftersom at der til endnu ingen Mulighed sees, har jeg derfor hermed indlagt en liden Tegning af samme Frontespitz forestillende Klogskab og Retfærdighed, paa den eene Side Havet og paa den Anden Jorden /: Nemlig en Gruppe af Jupiter, Minerva og Nemesis ved Siderne Oceanus og Tellus:/ Skulde den Høye Kommission ikke finde samme Tegning tilstrækkelig for der efter at lade den udføre i det store saa er jeg bered til at sende Modellen over Land; naar den høye Kommission der til meddeler sit Samtykke.
Til behagelig Efterretning meddeeler jeg tillige her ved den høye Kommission: at de fire forlangte Basoreliever til det Kongelige Slots Portal ere alle meget avanseret i Marmor. –
Der som at medsendte Tegning skulde finde den Kongelige Kommission[s] høye Bifald, saa vover jeg at smigre mig, at jeg ved, de betydeligere Arbejder som naadig maatte forundes mig skal vinde mit Fædrenelands og Medborgeres Agtelse. Jeg anbefaler mig med tienstvilligste Iver

Rom d 2d.Martz 1810

underdanig
Thorvaldsen

Generel kommentar

Der findes et udkast til brev, dateret “Feb: 1810”.

På sidste side af brevudkast til Charlotte Schimmelmann af 22.10.1808 har Thorvaldsen skrevet: “Modellen til Bassorelievet i Den Store f”, hvilket stemmer overens med starten af nærværende brev.

Arkivplacering
m28, nr. 4
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Gengivet hos Thiele II, p. 149.
Sidst opdateret 26.08.2014 Print