Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 902 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Ultimo februar 1810 [+]

Dateringsbegrundelse

Dette brevudkast er dateret februar 1810, mens det færdige brev er dateret 2.3.1810. Udkastet er dermed sandsynligvis skrevet i slutningen af februar 1810.

Slotsbygningskommissionen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til / Den Kongelige Commission for / Slottets samt Raad og Domhuusets / Opbygning i Kiøbenhavn
Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Modellen til Basorelievet i den store Frontispitz for Raadhuuset, som skal udføres i Stuk, var det første jeg begiøndte paa; men da vi paa samme Tiid fik her den saa høyst ubehagelige Efterretning om Kiøbenhavns ulykkelige Beleiring, var det følgelig mig den gang ikke mulig at fuldføre samme; Senere har jeg forgiæves ventet efter Leilighed til at afsende Omnævnte til Søes; Men eftersom at der til endnu ingen Mulighed sees, har jeg derfore hermed indlagt en liden Tegning af samme Frontespitz forestillende Klogskab og Retfærdighed, paa den eene Side Havet og paa den Anden Jorden /: Nemlig en Gruppe af Jupiter, Minerva og Nemesis ved Siderne Oceanus og Tellus :/ Skulde den Høye Commission ikke finde samme Tegning tilstrækkelig for derefter at lade den udføre i Stuk det store saa er jeg bered til at sende Modellen over Land; naar den høye Commission der til meddeler sit Samtykke.
Til behagelig Efterretning meddeeler jeg tillige her ved den høye Commission: at de fire forlangte Basoreliever til det Kongl: Slots Portal ere alle meget avanserede i Marmor. –
Der som at medsendte Tegning skulde finde den høye Kongl: Commissions høye Bifald, saa vover jeg at smigre mig, at jeg ved, de betydeligere Arbeider som naadig maatte forundes mig, skal vinde mit Fædrenelands og Medborgeres Agtelse. Jeg anbefaler mig med tienstvilligste Iver

Rom d Feb: 1810 underdanig
T
Generel kommentar

Dette er et udkast til det afsendte brev af 2.3.1810 til Slotsbygningskommissionen. Ordlyden i udkastet er identisk med det afsendte brev. Der findes endnu et udkast, som adskiller sig på nogle punkter fra det afsendte brev.

Arkivplacering
m28, nr. 42
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist C.F. Høyer
Sidst opdateret 21.08.2014 Print