Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 573 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

23.9.1806 [+]

Dateringsbegrundelse

Dette er et udkast til et brev fra Thorvaldsen til Abildgaard, som kan dateres 23.9.1806. Desuden er brevudkastet skrevet på bagsiden af et brev dateret 21.9.1806 i Carrara, så udkastet kan tidligst have været skrevet 21.9.1806, eller rettere efter brevets ankomst til Rom, dvs. med en overordentlig kort postekspeditionstid fra Carrara til Rom på højst et par dage. Nærværende udkast blev derfor sandsynligvis skrevet 23.9.1806.

Nicolai Abildgaard [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Første udkast til brev: Thorvaldsen har modtaget betaling for tre bind af kataloget over Museo Pio Clementino. Han korrigerer den misforståelse, at Abildgaard troede, at han ønskede sin professorløn udbetalt. Thorvaldsen beder i stedet om den sidste del af sit rejsestipendium og minder Abildgaard om, at han har lovet at hjælpe ham. Marmorbusterne af Jacob Baden, A863, og Mathias Saxtorph, A899, er færdige og klar til afsendelse til Danmark.
Han beder Abildgaard fortælle sin far, at han via Charlotte Schimmelmann vil hjælpe ham. Han fortæller, at han er glad for at bo sammen med C.F. Høyer.

Se original [Translation]

Gode Hr Justisraad!
Med stor Glæde har ieg modtaget Deres Brev af 14 august, og hermed takker Dem for de 80 Scudi for Museo Pio Clementino som jeg Rigtig har bekommet. Min meening hvar ikke at giøre fodring paa andet en som de 3 Quatale af mit Reyse Stipendium angaaende misforstaaelsen i mit siste Brev hvar min meening ikke at giøre fodring af Accademiet paa andet en som de 3 quatale af mit Reyse Stipendium som jeg ennu ikke har hævet, enskiond jeg ofte har været i forlegenhed for penge, da jeg nok vil have neppe kan vente at Høste saa meget af mine fortejnester at jeg kunde Reyse hjem for, og derfor bede den gode Her Justis Ra[ad] at thale med Frølic[h] & Compe at de giver mig en anvisning her paa det der er tilaavers af mit Reyse Stipendium. Professor Badens Byste er færdig og skal skikke det første tiligemed Saxtorff Byste til Her dr Schel som jeg imellem os sagt ikke selv har giord, og er mig betaldt,
Iovrig anbefaler jeg mig i Justiceraadens Bevaagenhed og beder ikke at glæmme det i mit forrig Brev angaaen penge da jeg ofte er i forl at skikke mig saa snart som mulig Hvad De kan, da jeg man setter mig ofte i Forlegenhed di jeg arbejder for ikke at skikke penge til rette Tiid, [og] jeg kan ikke være en Dag uden for at bestride mine

[den resterende del af teksten er skrevet med papiret drejet 90 grader i urets retning i forhold til ovenstående.]

udgifterne i mit Versted. Hr Høyer Her medfølger et Brev fra Hr. Høyer, de[t] er en fort[r]effelig Menske jeg har den Lykke at vi boer sammen og det lidet jeg kan giøre for ham skeer med st[ørste for]nøelse, naar De seer min Gamle Fader hils ha[m at] jeg har bed Baron Schubart at skrive hans Søst[er Grevinde Sc]himmelmann at giøre noget for ham, som jeg igen vilde godtgøre med de arbejder som jeg har for Dem, men store folk glemme let hvad de lover

Generel kommentar

Brevet er antagelig Thorvaldsens første udkast til det afsendte brev til Abildgaard dateret 23.9.1806. Der findes et andet udkast i C.F. Høyers hånd, hvis ordlyd er meget tættere på det afsendte brev. Om forholdet mellem de tre versioner af brevet, se den generelle kommentar til det afsendte brev eller referenceartiklen om Thorvaldsens brevskrivningsproces.

Brevudkastet er kun kommenteret de steder, hvor det indholdsmæssigt afviger fra det afsendte brev. De øvrige kommentarer findes ved det afsendte brev.

Der er nogle huller i papiret, som har forårsaget et vist teksttab i den sidste del af udkastet. Imidlertid kan teksten let rekonstrueres ved hjælp af det afsendte brev. De manglende tekststykker er markeret med gråt.
Brevudkastet er skrevet på bagsiden af et brev fra marmorhandleren Giuseppe Grandi dateret 21.9.1806.

Arkivplacering
m28, nr. 34v
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele. Brevet 23.9.1806, hvortil dette er et udkast, er gengivet hos Thiele II, p. 65-66.
Andre referencer

  • Omtalt hos Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, vol. I, København 1963, p. 77.

Emneord
Kunstakademiet, stipendium · Museer og kunstsamlinger i Rom · Portrætbuster, samtidige personer · Thorvaldsens bofæller i Casa Buti · Thorvaldsens forældre · Thorvaldsens økonomi
Personer
Jacob Baden · C.F. Høyer · Mathias Saxtorph · Poul Scheel · Charlotte Schimmelmann · Herman Schubart · Gotskalk Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 09.10.2015 Print