The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 573 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

23.9.1806 [+]

Dating based on

Dette er et udkast til et brev fra Thorvaldsen til Abildgaard, som kan dateres 23.9.1806. Desuden er brevudkastet skrevet på bagsiden af et brev dateret 21.9.1806 i Carrara, så udkastet kan tidligst have været skrevet 21.9.1806, eller rettere efter brevets ankomst til Rom, dvs. med en overordentlig kort postekspeditionstid fra Carrara til Rom på højst et par dage. Nærværende udkast blev derfor sandsynligvis skrevet 23.9.1806.

Nicolai Abildgaard [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

First draft of a letter: Thorvaldsen has received payment for the three catalogue volumes of the Museo Pio Clementino. He corrects the misunderstanding that Abildgaard thought he wanted his professorial salary. Instead, Thorvaldsen asks for the last part of his travelling grant and reminds Abildgaard of his promise to help him. The marble busts of Jacob Baden, A863, and Mathias Saxtorph, A899, have both been completed and ready to be shipped to Denmark. 
He asks Abildgaard to tell his father that he has asked Charlotte Schimmelmann to help him. He writes that he is happy sharing his lodgings with C.F. Høyer.

See Original [Translation]

Gode Hr Justisraad!
Med stor Glæde har ieg modtaget Deres Brev af 14 august, og hermed takker Dem for de 80 Scudi for Museo Pio Clementino som jeg Rigtig har bekommet. Min meening hvar ikke at giøre fodring paa andet en som de 3 Quatale af mit Reyse Stipendium angaaende misforstaaelsen i mit siste Brev hvar min meening ikke at giøre fodring af Accademiet paa andet en som de 3 quatale af mit Reyse Stipendium som jeg ennu ikke har hævet, enskiond jeg ofte har været i forlegenhed for penge, da jeg nok vil have neppe kan vente at Høste saa meget af mine fortejnester at jeg kunde Reyse hjem for, og derfor bede den gode Her Justis Ra[ad] at thale med Frølic[h] & Compe at de giver mig en anvisning her paa det der er tilaavers af mit Reyse Stipendium. Professor Badens Byste er færdig og skal skikke det første tiligemed Saxtorff Byste til Her dr Schel som jeg imellem os sagt ikke selv har giord, og er mig betaldt,
Iovrig anbefaler jeg mig i Justiceraadens Bevaagenhed og beder ikke at glæmme det i mit forrig Brev angaaen penge da jeg ofte er i forl at skikke mig saa snart som mulig Hvad De kan, da jeg man setter mig ofte i Forlegenhed di jeg arbejder for ikke at skikke penge til rette Tiid, [og] jeg kan ikke være en Dag uden for at bestride mine

[den resterende del af teksten er skrevet med papiret drejet 90 grader i urets retning i forhold til ovenstående.]

udgifterne i mit Versted. Hr Høyer Her medfølger et Brev fra Hr. Høyer, de[t] er en fort[r]effelig Menske jeg har den Lykke at vi boer sammen og det lidet jeg kan giøre for ham skeer med st[ørste for]nøelse, naar De seer min Gamle Fader hils ha[m at] jeg har bed Baron Schubart at skrive hans Søst[er Grevinde Sc]himmelmann at giøre noget for ham, som jeg igen vilde godtgøre med de arbejder som jeg har for Dem, men store folk glemme let hvad de lover

General Comment

The letter is probably Thorvaldsen’s first draft of the finished letter to Abildgaard dated 23.9.1806. There exists a second draft in C.F. Høyer’s hand, which is much closer to the finished letter. Regarding the connection between the three versions of the letter, see the general comment on the finished letter or the related article about Thorvaldsen’s Letter Writing Process.

Only the parts of the letter that differ from the final version are annotated. For other comments, see the finished letter.

There are some holes in the paper that have caused a certain loss of text in the last part of the draft. The missing bits of text are marked in grey.
The draft is written on the back of a letter from the marble dealer Giuseppe Grandi, dated 21.9.1806.

Archival Reference
m28, nr. 34v
Document Type
Draft, autograph
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele. Brevet 23.9.1806, hvortil dette er et udkast, er gengivet hos Thiele II, p. 65-66.
Other references

  • Omtalt hos Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, vol. I, København 1963, p. 77.

Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Travelling Grant · Museums and Art Collections in Rome · Portrait Busts, Contemporary Persons · Thorvaldsen's Cohabitants in Casa Buti · Thorvaldsen's Parents · Thorvaldsen's Financial Circumstances
Persons
Jacob Baden · C.F. Høyer · Mathias Saxtorph · Poul Scheel · Charlotte Schimmelmann · Herman Schubart · Gotskalk Thorvaldsen
Works
Last updated 09.10.2015 Print