Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 390 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Montenero

6.8.1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af nærværende udkast, men det færdige brev er dateret 6.8.1804.

Kunstakademiet, København [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Efter lang tavshed giver ieg mig den ære at tilskrive Det Kongelige Academie at ieg før har opfyld min underdangnist Skyldehed Hvar formedels Sydom som har plag hold mig hele sommeren i den udbehageligste tilstand ieg befinder mig nu noget bedere og haabe at oprette en i vinder at oprette den tabt Hast udbe for mig saa Hoist udbehage og tabte Tiid


[på en anden side af papirarket:]
Bester Ven!
Jeg har i dette oeb. Dag først i Dag imodtaget dit brev som har lagt en lang hos Ro

Generel kommentar

Det første af disse to brudstykker er udkast til et brev af 6.8.1804.
Det andet brudstykke er antagelig stilet til Thorvaldsens ven, C.F.F. Stanley.

Arkivplacering
m28, nr. 26
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Sidst opdateret 17.07.2017 Print