Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 631 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.C. Ulrich [+]

Afsendersted

Livorno

15.6.1807 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Monsr. B. Thorvaldsen / Sculpteur Danois / chez Monsr. G. Zoega / Agent de S.M. Danoise / Strada Gregoriana Casa Tomati / dal Palafreniere/ à Rome

Resumé

J.C. Ulrich fremsender to veksler på i alt 1000 scudi. Han beder Thorvaldsen bekræfte modtagelsen og tilbagesende kvittering herfor.

Se original

Livorno 15 Juny 1807.

Rom

Hr. B. Thorwaldsen

Her indslutted vil De finde et Brev for Dem fra det kongl. Bank=Contoir i Altona, som paadrager mig at remittere Dem Tusind Scudi; hvorimod De erholder herved to Wexler, nemlig –

–Scudi 709.16 effectif paa Anto. Terribilini og
–– “–– 290.84 – –”– –”– – Girolo. Del Moro

begge i Rom

Scudi 1000. – tilsammen, hvoraf De behager at besørge Indecisseringen og underrette mig om Deres rigtig Modtagelse, samt at have den Godhed at sende mig strax tilbage, de 2 indsluttede Beviise fra Dem underskreven, thi jeg bruger dem for ovenmældte Bank-Contoir. –
Deres alletiider

Erbødige Tiæner

Je.[an] C[hristo]ph.[e] Ulrich

Generel kommentar

Dette brev handler om det forskud på 1000 scudi, som Thorvaldsen modtog fra Slotsbygningskommissionen for at påbegynde de værker, han havde fået bestilling på til Christiansborg Slot og Råd- og Domhuset i København.
Læs mere herom i Bestillingen til Christiansborg og Bestillingen til Råd- og Domhuset.


Ulrich modtog ikke umiddelbart noget svar på dette brev og genfremsendte det derfor i kopi 20.7.1807.

Arkivplacering
m2 1807, nr. 11a
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Råd- og Domhuset · Pengeudlån og veksler · Thorvaldsens værker, betaling for
Personer
Det kongelige bankkontor, Altona
Sidst opdateret 26.11.2014 Print