Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6911 af 10246
Afsender Dato Modtager
Hans Puggaard [+]

Afsendersted

Sorrento

10.7.1836 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: S.T. / Her Etatsraad Thorwaldsen / Commandeur af Dannebroge og flere Ordener / & & & & / Rom

Resumé

Puggaard håber, at Thorvaldsen når at besøge ham og hans familie inden deres snarlige afrejse fra Sorrento. Han sender brevet med sin søn Rudolph Puggaard, der vil opholde sig en uge i Rom og som håber at lære Thorvaldsen og hans værker at kende. De håber alle at høre nyt fra Thorvaldsen.

Se original

Sorrent 10 July 1836.

Kiære Herr Etatzraad!

Det er nu mere end en Maaned siden at Kolb skrev mig til at vi snart vilde have den Glæde at see Dem her – men vi have til Dato ventet forgiæves og som det lader paa Kolbs Udtryk i et Brev jeg modtog fra ham i Gaar er det endnu ej gandske bestemt om De kommer eller ikke. Jeg kan ej sige Dem med hvormegen Glæde vi alle tænkte paa at have Dem hos os og giøre Excursioner tilsammen i disse yndige Egne – naar De ej kommer snart sees vi nok neppe førend i Kiøbenhavn da vores Afreise er bestemt til 21 July med Dampskibet til Livorno. – Vi beboe her en deilig Villa uden for Byen med den herligste Beliggenhed; Huset er ikke stort men beqvemt indrettet – omgivet med Balconer hvorfra vi overalt have Udsigt til Biergene – Vesuv og Neapels Havbugt; den yppigste Vegetation af Oranger – Figen – Oliven – Mynter &c. smile os paa alle Kanter imøde. Noget skiønnere end at see Solen gaae op og ned over dette jordiske Paradiis kan der ej tænkes og dertil den rene balsamiske Luft man indaander maa giøre at man nyder sin Tilværelse saameget som det er muligt. –

Overbringeren heraf er min Søn Rudolph som vil opholde sig 8 Dage i Rom for at faa et Overblik over dens Mærkværdigheder og møder os d. 22.e i Civita Vecchia for at gaae med os til Florentz. Jeg behøver ej at anbefale ham til Deres venlige Modtagelse da enhver dansk bliver vel modtaget af Dem – men beder Dem vise ham Deres egne udødelige Værker vil jeg, hvis De dertil har Tid og Leilighed. – Min Kone, Marie og Jette Hage hilse Dem ret hiertelig og vilde det være os alle kiært at høre fra Dem om De snart kommer hertil og om Deres Hiemreise til Danmark er bestemt i dette Efteraar. – Deres stedse forbundne

H Puggaard.

Arkivplacering
m21 1836, nr. 37
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Marianne Saabye: ‘Puggaardske studier’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1978, p. 72-116.

Emneord
Aflyste rejser til Danmark · Anbefaling eller introduktionsskrivelse, øvrige · Invitationer til Thorvaldsen, i Italien · Svarbrev fra Thorvaldsen udbedes · Thorvaldsens hjælpsomhed
Personer
Sophie Henriette Hage · Karl von Kolb · Marie Lehmann · Bolette Puggaard
Sidst opdateret 18.10.2018 Print