The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6911 of 10246
Sender Date Recipient
Hans Puggaard [+]

Sender’s Location

Sorrento

10.7.1836 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: S.T. / Her Etatsraad Thorwaldsen / Commandeur af Dannebroge og flere Ordener / & & & & / Rom

Abstract

Puggaard hopes that Thorvaldsen will manage to visit him and his family before their impending departure from Sorrento. He sends the letter with his son Rudolph Puggaard, who is going to spend a week in Rome and hopes to get to know Thorvaldsen and his works. They all hope to receive news from Thorvaldsen.

See Original

Sorrent 10 July 1836.

Kiære Herr Etatzraad!

Det er nu mere end en Maaned siden at Kolb skrev mig til at vi snart vilde have den Glæde at see Dem her – men vi have til Dato ventet forgiæves og som det lader paa Kolbs Udtryk i et Brev jeg modtog fra ham i Gaar er det endnu ej gandske bestemt om De kommer eller ikke. Jeg kan ej sige Dem med hvormegen Glæde vi alle tænkte paa at have Dem hos os og giøre Excursioner tilsammen i disse yndige Egne – naar De ej kommer snart sees vi nok neppe førend i Kiøbenhavn da vores Afreise er bestemt til 21 July med Dampskibet til Livorno. – Vi beboe her en deilig Villa uden for Byen med den herligste Beliggenhed; Huset er ikke stort men beqvemt indrettet – omgivet med Balconer hvorfra vi overalt have Udsigt til Biergene – Vesuv og Neapels Havbugt; den yppigste Vegetation af Oranger – Figen – Oliven – Mynter &c. smile os paa alle Kanter imøde. Noget skiønnere end at see Solen gaae op og ned over dette jordiske Paradiis kan der ej tænkes og dertil den rene balsamiske Luft man indaander maa giøre at man nyder sin Tilværelse saameget som det er muligt. –

Overbringeren heraf er min Søn Rudolph som vil opholde sig 8 Dage i Rom for at faa et Overblik over dens Mærkværdigheder og møder os d. 22.e i Civita Vecchia for at gaae med os til Florentz. Jeg behøver ej at anbefale ham til Deres venlige Modtagelse da enhver dansk bliver vel modtaget af Dem – men beder Dem vise ham Deres egne udødelige Værker vil jeg, hvis De dertil har Tid og Leilighed. – Min Kone, Marie og Jette Hage hilse Dem ret hiertelig og vilde det være os alle kiært at høre fra Dem om De snart kommer hertil og om Deres Hiemreise til Danmark er bestemt i dette Efteraar. – Deres stedse forbundne

H Puggaard.

Archival Reference
m21 1836, nr. 37
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Marianne Saabye: ‘Puggaardske studier’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1978, p. 72-116.

Subjects
Cancelled Journeys to Denmark · Recommendation or introduction letter, others · Invitations for Thorvaldsen, in Italy · Reply from Thorvaldsen Requested · Thorvaldsen's Helpfulness
Persons
Sophie Henriette Hage · Karl von Kolb · Marie Lehmann · Bolette Puggaard
Last updated 18.10.2018 Print