The Thorvaldsens Museum Archives

Back to H

Sophie Henriette Hage

Denne biografi er under udarbejdelse.

En Jette omtales ofte i Marie Puggaards dagbogsoptegnelser fra hendes og forældrene, Hans og Bolette Puggaards ophold i Rom ultimo oktober 1835 til 24.4.1836. Denne Jette er antagelig identisk med Bolette Puggaards yngre søster Sophie Henriette Hage, jf. Marianne Saabye, op. cit., p. 112, note 2.

Hun blev født i Stege på Møn som datter af købmanden Christopher Friedenreich Hage og Christiane Arnette Just (1778-1866).
Sophie Henriette Hage blev 1846 gift med distriktslæge Carl August Hoffbauer (1810-1877).

References

Last updated 29.12.2018

Sophie Henriette Hage

1807-1892 Danish
Mentioned in7 Doc.